การแข่งขัน Luge YOG 2024
published : 18 Jan 24 2:47 PM https://www.ssat.or.th/?p=5657


รายงานผลการแข่งขันกีฬา Luge

 

รายการแข่งขัน วันที่ 20 มกราคม 2567 Luge Singles Women

รายชื่อ เวลารันแรก เวลารันที่ 2 เวลารวม อันดับ
น.ส. สุนิตา ไชยพันโท 51.407 (+3.422) 51:504 (+3.715) 1:42.911 (+7.137) 26

 

รายการแข่งขัน วันที่ 21 มกราคม 2567 Luge Singles Men

รายชื่อ เวลารันแรก เวลารันที่ 2 เวลารวม อันดับ
นาย ธีรภัทร สะตะ 48.779 (+2.553) 48.769 (+2.707) 1:37.548 (+5.192) 20

 

 

รายการแข่งขัน วันที่ 20 มกราคม 2567

Luge Singles Women –  08:30 AM.

Miss Sunita Chaiyapantho (Fern)

 

 

 

 

 

 

 

ผลการแข่งขัน (RESULTS)

 

 

 

 

 

 

 

YOG24D-_LUG_C73B2_LUGWSINGLES———–FNL———women

รายการแข่งขัน วันที่ 21 มกราคม 2567

Luge Singles Men –  08:30 AM.

Mr. Thiraphat Sata (Dome)

ผลการแข่งขัน (RESULTS)

YOG24D-_LUG_C73B2_LUGMSINGLES———–FNL———men

 

Sunita Chaiyapantho THA competes in Run 1 of the Luge Women鈥檚 Singles at the Alpensia Sliding Centre. The Winter Youth Olympic Games, Gangwon, South Korea, Saturday 20 January 2024. Photo: OIS/Chloe Knott. Handout image supplied by OIS/IOC
Sunita Chaiyapantho THA at the start of the Luge Women鈥檚 Singles at the Alpensia Sliding Centre. The Winter Youth Olympic Games, Gangwon, South Korea, Saturday 20 January 2024. Photo: OIS/Joel Marklund. Handout image supplied by OIS/IOC
Sunita Chaiyapantho THA visualising the run at the start of the Luge Women鈥檚 Singles at the Alpensia Sliding Centre. The Winter Youth Olympic Games, Gangwon, South Korea, Saturday 20 January 2024. Photo: OIS/Joel Marklund. Handout image supplied by OIS/IOC
Sunita Chaiyapantho THA in action during the Luge Women’s Single at the Alpensia Sliding Centre. The Winter Youth Olympic Games, Gangwon, Republic of Korea, Saturday, 20th January 2024. ANOC/William Lucas. Handout image supplied by OIS/IOC.
Sunita Chaiyapantho THA in action during the Luge Women’s Single at the Alpensia Sliding Centre. The Winter Youth Olympic Games, Gangwon, Republic of Korea, Saturday, 20th January 2024. ANOC/William Lucas. Handout image supplied by OIS/IOC.
Sunita Chaiyapantho THA in action during the Luge Women’s Single at the Alpensia Sliding Centre. The Winter Youth Olympic Games, Gangwon, Republic of Korea, Saturday, 20th January 2024. ANOC/William Lucas. Handout image supplied by OIS/IOC.
Sunita Chaiyapantho THA in action during the Luge Women’s Single at the Alpensia Sliding Centre. The Winter Youth Olympic Games, Gangwon, Republic of Korea, Saturday, 20th January 2024. ANOC/William Lucas. Handout image supplied by OIS/IOC.
Sunita Chaiyapantho THA in action during the Luge Women’s Single at the Alpensia Sliding Centre. The Winter Youth Olympic Games, Gangwon, Republic of Korea, Saturday, 20th January 2024. ANOC/William Lucas. Handout image supplied by OIS/IOC.
Thiraphat Sata THA competes in the Luge Men鈥檚 Singles at the Alpensia Sliding Centre. The Winter Youth Olympic Games, Gangwon, South Korea, Sunday 21 January 2024. Photo: OIS/Thomas Lovelock. Handout image supplied by OIS/IOC
Thiraphat Sata THA in action during the Luge Men’s Single at the Alpensia Sliding Centre. The Winter Youth Olympic Games, Gangwon, Republic of Korea, Sunday, 21st January 2024. ANOC/Gaspar N贸brega. Handout image supplied by OIS/IOC.
Thiraphat Sata THA in action during the Luge Men’s Single at the Alpensia Sliding Centre. The Winter Youth Olympic Games, Gangwon, Republic of Korea, Sunday, 21st January 2024. ANOC/Gaspar N贸brega. Handout image supplied by OIS/IOC.