การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 50 ” THAMMASAT GAMES 2025 “
published : 17 Feb 24 11:23 AM https://www.ssat.or.th/?p=6225


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 49 นนทรีเกมส์ โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ส่งมอบธงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย คืนให้การกับ ผศ.สุธนะ ติงศภัทิย์ ประธานอนุการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จากนั้นจึงส่งมอบธงต่อให้กับ รศ.โรจน์ คุณเอนก รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 50 ต่อไป และเข้าสู่การแสดงชุดที่ 1 การแสดงโขนรามเกียรติ์ ชุดยุทธนารามเกียรติ์ สมานฉันท์ร่วมพลังนนทรีเกมส์ โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การแสดงชุดที่ 2 Unity in diversity เอกภาพในความหลากหลาย
โดยมหาวิทยาลัยธรมมศาสตร์ จากนั้นเป็นพิธีการดับไฟในกระถางคบเพลิง ปิดท้ายด้วยการแสดงพลุไฟสวยงามตระการตา ถือเป็นการส่งท้ายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 อย่างยิ่งใหญ่

รับชมและดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://kasets.art/hUj7LE

ฝ่ายการนักศึกษา ขอชวนประชาคมชาวธรรมศาสตร์รวมใจเป็นหนึ่ง … ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 50 (พ.ศ. 2568) ” THAMMASAT GAMES 2025 “

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ถือกำเนิดครั้งเเรกอย่างเป็นทางการ เมื่อ พ.ศ. 2513 จนถึงปัจจุบัน มีสมาชิกสถาบันการอุดมศึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 126 สถาบัน โดยมหาวิทยาลัยของเรา เคยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเเห่งประเทศไทย (กกมท. : ชื่อปัจจุบัน) ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน จำนวน 4 ครั้ง ประกอบด้วย

– ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2519
– ครั้งที่ 22 พ.ศ. 2538
– ครั้งที่ 29 พ.ศ. 2545
– ครั้งที่ 37 พ.ศ. 2553

และในการประชุมคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (กกมท.) ครั้งที่ 4 / 2566 เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2566 ในวาระเพื่อพิจารณา ที่ประชุมได้มีมติให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 50 ประจำปีพ.ศ. 2568 เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองการครบรอบ 90 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แล้วพบกันใหม่ปีหน้าในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 50 (พ.ศ. 2568) ” THAMMASAT GAMES 2025 “

#กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่49 #นนทรีเกมส์2567#มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ #วิทยาเขตกำแพงแสน

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารจาก : https://www.facebook.com/nontrigame49
https://www.facebook.com/THAMMASATSPORTS