รายการแข่งขัน Roller Ski ชิงแชมป์ประเทศไทย จ.ชุมพร ผลการแข่งขัน
published : 10 Oct 18 1:14 PM http://www.ssat.or.th/?p=1297
โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร
2018-10-26 - 2018-10-28
Thailand Roller Ski Championship Chumporn
หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร
Race ID Location Competition Time Events Gender Result
47 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2018-10-26 08:30:00 Start List Roller Ski - Sprint C Qualification 100 Meter ชาย Men Junior B 13-14 Result
45 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2018-10-26 08:32:00 Start List Roller Ski - Sprint C Qualification 100 Meter ชาย Men Junior C 11-12 Result 43 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2018-10-26 08:35:00 Start List Roller Ski - Sprint C Qualification 100 Meter ชาย Men Junior D 9-10 Result 41 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2018-10-26 08:36:00 Start List Roller Ski - Sprint C Qualification 100 Meter ชาย Men Smallest Children Result 46 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2018-10-26 08:37:00 Start List Roller Ski - Sprint C Qualification 100 Meter หญิง Ladies Junior B 13-14 Result 44 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2018-10-26 08:39:00 Start List Roller Ski - Sprint C Qualification 100 Meter หญิง Ladies Junior C 11-12 Result 42 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2018-10-26 08:40:00 Start List Roller Ski - Sprint C Qualification 100 Meter หญิง Ladies Junior D 9-10 Result 40 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2018-10-26 08:41:00 Start List Roller Ski - Sprint C Qualification 100 Meter หญิง Ladies Smallest Children Result 53 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2018-10-26 08:50:00 Start List Roller Ski - Sprint C Qualification 200 Meter ชาย Men Senior A 17+ Result 49 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2018-10-26 08:54:00 Start List Roller Ski - Sprint C Qualification 200 Meter ชาย Men Junior A 15-16 Result 52 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2018-10-26 08:57:00 Start List Roller Ski - Sprint C Qualification 200 Meter หญิง Ladies Senior A 17+ Result 48 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2018-10-26 08:59:00 Start List Roller Ski - Sprint C Qualification 200 Meter หญิง Ladies Junior A 15-16 Result 54 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2018-10-26 09:30:00 Start List Roller Ski - Sprint C Final 100 Meter หญิง Ladies Smallest Children Result 55 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2018-10-26 09:32:00 Start List Roller Ski - Sprint C Final 100 Meter ชาย Men Smallest Children Result 56 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2018-10-26 09:34:00 Start List Roller Ski - Sprint C Final 100 Meter หญิง Ladies Junior D 9-10 Result 57 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2018-10-26 09:36:00 Start List Roller Ski - Sprint C Final 100 Meter ชาย Men Junior D 9-10 Result 58 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2018-10-26 09:38:00 Start List Roller Ski - Sprint C Final 100 Meter หญิง Ladies Junior C 11-12 Result 59 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2018-10-26 09:40:00 Start List Roller Ski - Sprint C Final 100 Meter ชาย Men Junior C 11-12 Result 60 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2018-10-26 09:42:00 Start List Roller Ski - Sprint C Final 100 Meter หญิง Ladies Junior B 13-14 Result 61 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2018-10-26 09:44:00 Start List Roller Ski - Sprint C Final 100 Meter ชาย Men Junior B 13-14 Result 62 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2018-10-26 09:50:00 Start List Roller Ski - Sprint C Final 200 Meter หญิง Ladies Junior A 15-16 Result 63 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2018-10-26 09:52:00 Start List Roller Ski - Sprint C Final 200 Meter ชาย Men Junior A 15-16 Result 66 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2018-10-26 09:59:00 Start List Roller Ski - Sprint C Final 200 Meter หญิง Ladies Senior A 17+ Result 67 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2018-10-26 10:00:00 Start List Roller Ski - Sprint C Final 200 Meter ชาย Men Senior A 17+ Result 68 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 5-10K 2018-10-27 08:30:00 Start List Roller Ski - Interval Start F 10000 Meter ชาย Men National Selection Result 98 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 5-10K 2018-10-27 08:30:00 Start List Roller Ski - Interval Start F 10000 Meter ชาย Men FIS Race Result 69 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 5-10K 2018-10-27 08:35:00 Start List Roller Ski - Interval Start C 10000 Meter ชาย Men Junior A 15-16 Result 71 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 5-10K 2018-10-27 08:45:00 Start List Roller Ski - Interval Start C 10000 Meter ชาย Men Senior A 17+ Result 72 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 5-10K 2018-10-27 09:30:00 Start List Roller Ski - Interval Start F 5000 Meter หญิง Ladies National Selection Result 99 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 5-10K 2018-10-27 09:30:00 Start List Roller Ski - Interval Start F 5000 Meter หญิง Ladies FIS Race Result 73 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 5-10K 2018-10-27 09:35:00 Start List Roller Ski - Interval Start C 5000 Meter หญิง Ladies Junior A 15-16 Result 75 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 5-10K 2018-10-27 09:45:00 Start List Roller Ski - Interval Start C 5000 Meter หญิง Ladies Senior A 17+ Result 76 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2K 2018-10-27 11:10:00 Start List Roller Ski - Interval Start C 2000 Meter หญิง Ladies Junior C 11-12 Result 77 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2K 2018-10-27 11:12:00 Start List Roller Ski - Interval Start C 2000 Meter ชาย Men Junior C 11-12 Result 78 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2K 2018-10-27 11:14:00 Start List Roller Ski - Interval Start C 2000 Meter หญิง Ladies Junior B 13-14 Result 79 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2K 2018-10-27 11:16:00 Start List Roller Ski - Interval Start C 2000 Meter ชาย Men Junior B 13-14 Result 80 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 1K 2018-10-27 11:40:00 Start List Roller Ski - Interval Start C 1000 Meter หญิง Ladies Smallest Children Result 81 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 1K 2018-10-27 11:42:00 Start List Roller Ski - Interval Start C 1000 Meter ชาย Men Smallest Children Result 82 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 1K 2018-10-27 11:44:00 Start List Roller Ski - Interval Start C 1000 Meter หญิง Ladies Junior D 9-10 Result 83 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 1K 2018-10-27 11:46:00 Start List Roller Ski - Interval Start C 1000 Meter ชาย Men Junior D 9-10 Result 86 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 5-10K 2018-10-28 08:30:00 Start List Roller Ski - Mass Start F 10000 Meter ชาย Men Senior A 17+ Result 100 หาดทุ่งวัวแล่น 2018-10-28 08:30:00 Start List Roller Ski - Mass Start F 10000 Meter ชาย Men Senior A 17+ Result 84 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 5-10K 2018-10-28 08:32:00 Start List Roller Ski - Mass Start F 10000 Meter ชาย Men Junior A 15-16 Result 89 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 5-10K 2018-10-28 08:34:00 Start List Roller Ski - Mass Start F 5000 Meter หญิง Ladies Senior A 17+ Result 87 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 5-10K 2018-10-28 08:36:00 Start List Roller Ski - Mass Start F 5000 Meter หญิง Ladies Junior A 15-16 Result 91 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2K 2018-10-28 10:00:00 Start List Roller Ski - Mass Start F 2000 Meter ชาย Men Junior C 11-12 Result 93 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2K 2018-10-28 10:00:00 Start List Roller Ski - Mass Start F 2000 Meter ชาย Men Junior B 13-14 Result 90 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2K 2018-10-28 10:02:00 Start List Roller Ski - Mass Start F 2000 Meter หญิง Ladies Junior C 11-12 Result 92 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2K 2018-10-28 10:02:00 Start List Roller Ski - Mass Start F 2000 Meter หญิง Ladies Junior B 13-14 Result 94 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 1K 2018-10-28 10:30:00 Start List Roller Ski - Mass Start F 1000 Meter หญิง Ladies Smallest Children Result 95 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 1K 2018-10-28 10:30:00 Start List Roller Ski - Mass Start F 1000 Meter ชาย Men Smallest Children Result 96 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 1K 2018-10-28 10:30:00 Start List Roller Ski - Mass Start F 1000 Meter หญิง Ladies Junior D 9-10 Result 97 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 1K 2018-10-28 10:30:00 Start List Roller Ski - Mass Start F 1000 Meter ชาย Men Junior D 9-10 Result

ติดตามรายชื่อ ลำดับออกตัว และผลการแข่งขัน ของการแข่งขัน รายการแข่งขัน Roller Ski ชิงแชมป์ประเทศไทย จ.ชุมพร ระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม ได้ที่นี่