รายการแข่งขัน Roller Ski ชิงแชมป์ประเทศไทย จ.ชุมพร ผลการแข่งขัน
published : 10 Oct 18 1:14 PM https://www.ssat.or.th/?p=1297
โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 2)
2018-10-26 - 2018-10-28
Roller Ski Thailand Championship 2018
หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร
Race ID Location Competition Time Events Gender Result
47 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2018-10-26 08:30:00 Start List Roller Ski - Sprint C Qualification ชาย Men Junior B 13-14 Result
45 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2018-10-26 08:32:00 Start List Roller Ski - Sprint C Qualification ชาย Men Junior C 11-12 Result
43 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2018-10-26 08:35:00 Start List Roller Ski - Sprint C Qualification ชาย Men Junior D 9-10 Result
41 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2018-10-26 08:36:00 Start List Roller Ski - Sprint C Qualification ชาย Men Smallest Children Result
46 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2018-10-26 08:37:00 Start List Roller Ski - Sprint C Qualification หญิง Ladies Junior B 13-14 Result
44 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2018-10-26 08:39:00 Start List Roller Ski - Sprint C Qualification หญิง Ladies Junior C 11-12 Result
42 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2018-10-26 08:40:00 Start List Roller Ski - Sprint C Qualification หญิง Ladies Junior D 9-10 Result
40 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2018-10-26 08:41:00 Start List Roller Ski - Sprint C Qualification หญิง Ladies Smallest Children Result
53 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2018-10-26 08:50:00 Start List Roller Ski - Sprint C Qualification ชาย Men Senior A 18+ Result
49 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2018-10-26 08:54:00 Start List Roller Ski - Sprint C Qualification ชาย Men Junior A 15-16 Result
52 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2018-10-26 08:57:00 Start List Roller Ski - Sprint C Qualification หญิง Ladies Senior A 18+ Result
48 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2018-10-26 08:59:00 Start List Roller Ski - Sprint C Qualification หญิง Ladies Junior A 15-16 Result
54 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2018-10-26 09:30:00 Start List Roller Ski - Sprint C Final หญิง Ladies Smallest Children Result
55 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2018-10-26 09:32:00 Start List Roller Ski - Sprint C Final ชาย Men Smallest Children Result
56 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2018-10-26 09:34:00 Start List Roller Ski - Sprint C Final หญิง Ladies Junior D 9-10 Result
57 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2018-10-26 09:36:00 Start List Roller Ski - Sprint C Final ชาย Men Junior D 9-10 Result
58 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2018-10-26 09:38:00 Start List Roller Ski - Sprint C Final หญิง Ladies Junior C 11-12 Result
59 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2018-10-26 09:40:00 Start List Roller Ski - Sprint C Final ชาย Men Junior C 11-12 Result
60 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2018-10-26 09:42:00 Start List Roller Ski - Sprint C Final หญิง Ladies Junior B 13-14 Result
61 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2018-10-26 09:44:00 Start List Roller Ski - Sprint C Final ชาย Men Junior B 13-14 Result
62 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2018-10-26 09:50:00 Start List Roller Ski - Sprint C Final หญิง Ladies Junior A 15-16 Result
63 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2018-10-26 09:52:00 Start List Roller Ski - Sprint C Final ชาย Men Junior A 15-16 Result
66 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2018-10-26 09:59:00 Start List Roller Ski - Sprint C Final หญิง Ladies Senior A 18+ Result
67 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2018-10-26 10:00:00 Start List Roller Ski - Sprint C Final ชาย Men Senior A 18+ Result
68 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 5-10K 2018-10-27 08:30:00 Start List Roller Ski - Interval Start F ชาย Men National Selection Result
98 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 5-10K 2018-10-27 08:30:00 Start List Roller Ski - Interval Start F ชาย Men FIS Race Result
69 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 5-10K 2018-10-27 08:35:00 Start List Roller Ski - Interval Start C ชาย Men Junior A 15-16 Result
71 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 5-10K 2018-10-27 08:45:00 Start List Roller Ski - Interval Start C ชาย Men Senior A 18+ Result
72 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 5-10K 2018-10-27 09:30:00 Start List Roller Ski - Interval Start F หญิง Ladies National Selection Result
99 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 5-10K 2018-10-27 09:30:00 Start List Roller Ski - Interval Start F หญิง Ladies FIS Race Result
73 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 5-10K 2018-10-27 09:35:00 Start List Roller Ski - Interval Start C หญิง Ladies Junior A 15-16 Result
75 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 5-10K 2018-10-27 09:45:00 Start List Roller Ski - Interval Start C หญิง Ladies Senior A 18+ Result
76 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2K 2018-10-27 11:10:00 Start List Roller Ski - Interval Start C หญิง Ladies Junior C 11-12 Result
77 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2K 2018-10-27 11:12:00 Start List Roller Ski - Interval Start C ชาย Men Junior C 11-12 Result
78 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2K 2018-10-27 11:14:00 Start List Roller Ski - Interval Start C หญิง Ladies Junior B 13-14 Result
79 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2K 2018-10-27 11:16:00 Start List Roller Ski - Interval Start C ชาย Men Junior B 13-14 Result
80 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 1K 2018-10-27 11:40:00 Start List Roller Ski - Interval Start C หญิง Ladies Smallest Children Result
81 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 1K 2018-10-27 11:42:00 Start List Roller Ski - Interval Start C ชาย Men Smallest Children Result
82 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 1K 2018-10-27 11:44:00 Start List Roller Ski - Interval Start C หญิง Ladies Junior D 9-10 Result
83 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 1K 2018-10-27 11:46:00 Start List Roller Ski - Interval Start C ชาย Men Junior D 9-10 Result
86 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 5-10K 2018-10-28 08:30:00 Start List Roller Ski - Mass Start C ชาย Men Senior A 18+ Result
100 หาดทุ่งวัวแล่น 2018-10-28 08:30:00 Start List Roller Ski - Mass Start C ชาย Men Senior A 18+ Result
84 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 5-10K 2018-10-28 08:32:00 Start List Roller Ski - Mass Start C ชาย Men Junior A 15-16 Result
89 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 5-10K 2018-10-28 08:34:00 Start List Roller Ski - Mass Start C หญิง Ladies Senior A 18+ Result
87 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 5-10K 2018-10-28 08:36:00 Start List Roller Ski - Mass Start C หญิง Ladies Junior A 15-16 Result
91 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2K 2018-10-28 10:00:00 Start List Roller Ski - Mass Start C ชาย Men Junior C 11-12 Result
93 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2K 2018-10-28 10:00:00 Start List Roller Ski - Mass Start C ชาย Men Junior B 13-14 Result
90 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2K 2018-10-28 10:02:00 Start List Roller Ski - Mass Start C หญิง Ladies Junior C 11-12 Result
92 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2K 2018-10-28 10:02:00 Start List Roller Ski - Mass Start C หญิง Ladies Junior B 13-14 Result
94 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 1K 2018-10-28 10:30:00 Start List Roller Ski - Mass Start C หญิง Ladies Smallest Children Result
95 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 1K 2018-10-28 10:30:00 Start List Roller Ski - Mass Start C ชาย Men Smallest Children Result
96 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 1K 2018-10-28 10:30:00 Start List Roller Ski - Mass Start C หญิง Ladies Junior D 9-10 Result
97 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 1K 2018-10-28 10:30:00 Start List Roller Ski - Mass Start C ชาย Men Junior D 9-10 Result

ติดตามรายชื่อ ลำดับออกตัว และผลการแข่งขัน ของการแข่งขัน รายการแข่งขัน Roller Ski ชิงแชมป์ประเทศไทย จ.ชุมพร ระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม ได้ที่นี่