เกี่ยวกับเรา

สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา เผยแพร่ และดำเนินกิจกรรมสกีและสโนว์บอร์ดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งด้านการแข่งขันและการพัฒนาบุคลากรในระดับต่างๆ โดยมีเป้าหมายด้านการแข่งขันที่จะส่งนักสกีและสโนว์บอร์ดเข้าแข่งขันในระดับนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็น World Cup,  เอเชียนเกมส์ฤดูหนาว (Asian Winter Games) กีฬามหาวิทยาลัยโล (Winter Universiade Game)  กีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวเยาวชน (Winter Youth Olympic Game) หรือโอลิมปิคฤดูหนาว (Winter Olympics)

เครื่องหมายสมาคมมีสัญลักษณ์เป็นคนเล่นสกีสวมมงกุฏลายกนก คนเล่นสกีเป็นสัญลักษณ์แทนการเล่นกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด สีดำหมายถึงความมั่นคง มงกุฎลายกนกสีแดงแสดงถึงความยิ่งใหญ่ และแฝงความเป็นไทย มีอักษรย่อ สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทยภาษาอังกฤษอยู่ด้านล่าง ออกแบบโดย  นายแพทย์สาโรช สุวรรณสุทธิ (กรรมการสมาคมฯ)
วัตถุประสงค์ของสมาคม เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา เผยแพร่ และดำเนินกิจกรรมกีฬาซึ่งอยู่ในความดูแลของสหพันธ์กีฬานานาชาติในนามของชาติหรือประเทศไทย ดังนี้
– สหพันธ์ สกีนานาชาติ International Ski Federation (FIS)
– สหพันธ์ สกีภูเขานานาชาติ International Ski Mountaineering Federation (ISMF)
– สหพันธ์ บอบสเลและสเกเลตันนานาชาติ International Bobsleigh & Skeleton Federation (IBSF)
– สหพันธ์ ไบแอธลอนนานาชาติ International Biathlon Union (IBU)
– สหพันธ์ลูชนานาชาติ The International Luge Federation (FIL)

Ski and Snowboard Association of Thailand (SSAT) is registered with the Sports Authority of Thailand (SAT) under the Sports Authority of Thailand Act B.E. 2558 and is a member of the National Olympic Council of Thailand.  replica rolex explorer watches Our missions are to promote ski and snowboard and develop Thailand National Team of skiers and snowboarders to participate in international competitions. SSAT is the only ski and snowboard association in Thailand that can send Thai athletes to compete in the name of Thailand National Team.

The objectives of the Association:
To promote, support, develop, disseminate and undertake sports under the responsibilities of the International Federations on behalf of Thailand list below.
– the International Ski Federation (FIS)
– International Ski Mountaineering Federation (ISMF)
– International Bobsleigh & Skeleton Federation (IBSF)
– International Biathlon Union (IBU)
– The International Luge Federation (FIL)

5 Proof of Legal Entity (NOCT)
4 Proof of Legal Entity (NOCT)

SSAT-statute-2022
SSAT statute 2021
SSAT statute 2019 v004

 

ข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดปี 2565 (2022)
ข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดปี 2564 (2021)
ข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดปี 2562 (2019)
ข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดปี 2561 (2018)
ข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดปี 2560 (2017)
ข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดปี 2559 (2016)

หนังสือรับรองจาก กกท 2022
หนังสือรับรองจาก กกท 2020
หนังสือรับรองจาก กกท 2018