กฎ SSAT Rule
ข้อมูลสำคัญของสมาคม
คำสั่งสมาคม
ปฏิทินงานสำคัญสมาคม
ประกาศสมาคม
ประกาศสมาคม (สิ้นสุดแล้ว)
ประชุมสามัญประจำปี
30 Mar 2018 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
01 Aug 2017 ประกาศ ๓/๒๕๖๐ผลการคัดตัวนักกีฬาเข้าร่วมโครงการสร้างนักกีฬาเยาวชนสกีและสโนว์บอร์ด รุ่นที่ ๑
25 Jul 2017 The Memorandum of Understanding Signing Ceremony in Ski and Snowboard Athlete Development between Ski and Snowboard Association of Thailand (SSAT) and Municipal of Higashikawa, Hokkaido, Japan
14 Jul 2017 ประกาศ ๒/๒๕๖๐ การคัดเลือกนักกีฬาที่สมาคมฯ จะให้การสนับสนุนทางการเงินสำหรับโอลิมปิกฤดูหนาว ๒๐๑๘
05 Jul 2017 ข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย 2017
02 Jul 2017 Bootcamp#1 SSAT BOOT CAMP 2017
22 Jun 2017 ประวัติสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
20 May 2017 General Assembly 2017 Report
20 May 2017 รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
16 May 2017 ประกาศ ๑/๒๕๖๐ คัดเลือกตัวนักกีฬาโอลิมปิก 2018
26 Apr 2017 SSAT Rule and Regulation
26 Apr 2017 ข้อบังคับสมาคมกีฬาฯ 2016 SSAT Rule and Regulation
20 Apr 2017 การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560
20 Apr 2017 General Assembly of SKI and SNOWBAORD ASSOCIATION of THAILAND (SSAT) 2017
12 Apr 2017 ประวัติ Cross Country Ski ในไทย
12 Apr 2017 ประวัติ Alpine Ski ในไทย
12 Apr 2017 บันทึกประวัติกีฬาโรลเลอร์สกีในไทย
01 Aug 2016 ความมั่นใจของนักกีฬาเป็นตัวบ่งบอกชัยชนะ
01 Aug 2016 เตรียมร่างกาย physical preparation
01 Jun 2016 การยืดเหยียดกล้างเนื้อและการนวดคลายเส้น
01 Apr 2016 โภชนาการนักกีฬา
10 Oct 2015 งานภายในสมาคม