ประวัติสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
published : 22 Jun 17 2:16 PM https://www.ssat.or.th/?p=1890


ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย