โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีและสโนว์บอร์ด สำหรับคนไทยเพื่อคนไทย รุ่นที่ 3/2561
published : 11 Apr 18 11:04 PM https://www.ssat.or.th/?p=1010


โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีและสโนว์บอร์ด สำหรับคนไทยเพื่อคนไทย รุ่นที่ 3/2561


ณ บูลเลอร์ รัฐวิกตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย
ในวันที่ 23-30/8/2561

สโนว์บอร์ด ระดับการสอน 1
วันที่ 23/8/2561 การฝึกอบรมและเรียนปฏิบัติ
วันที่ 24/8/2561 การฝึกอบรมและเรียนปฏิบัติ
วันที่ 25/8/2561 การฝึกอบรมและเรียนปฏิบัติ
วันที่ 26/8/2561 การสอบข้อเขียน, การสอบปฏิบัติ, ประกาศผลสอบ

สกี ระดับการสอน 1
วันที่ 23/8/2561 การฝึกอบรมและเรียนปฏิบัติ
วันที่ 24/8/2561 การฝึกอบรมและเรียนปฏิบัติ
วันที่ 25/8/2561 การฝึกอบรมและเรียนปฏิบัติ
วันที่ 26/8/2561 การสอบข้อเขียน, การสอบปฏิบัติ, ประกาศผลสอบ

สกี ระดับการสอน 2
วันที่ 27/8/2561 การฝึกอบรมและเรียนปฏิบัติ
วันที่ 28/8/2561 การฝึกอบรมและเรียนปฏิบัติ
วันที่ 29/8/2561 การฝึกอบรมและเรียนปฏิบัติ
วันที่ 30/8/2561 การสอบข้อเขียน, การสอบปฏิบัติ, ประกาศผลสอบ

ผู้อำนวยการหลักสูตรสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย นายหรินารถ ศิริวรรณ
ผู้ที่สนใจสมัครลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSejFxOjVgRnTbNFn…/viewform…

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่
โทรศัพท์ 0-2130-7203
อีเมลล์ info@ssat.or.th
เฟซบุ๊ก Ski and Snowboard Association of Thailand