กีฬาโรลเลอร์สกีลงหนังสือพิมพ์ที่ Norway
published : 16 Sep 18 12:50 PM https://www.ssat.or.th/?p=1216


กีฬา Roller ski พัฒนามาจากสกีที่เล่นบนหิมะ เติบโตขึ้นอย่างเร็ว ด้วยเพราะกีฬาชนิด นี้สามารถบริหารได้ทุกส่วนของร่างกาย เหมือนการว่ายน้ำ
จังหวัดชุมพรได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษจาก สมาคมสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย เป็นอย่างมาก เพราะทางสมาคมได้ ค้นหา บุคลที่นำสกีเข้ามาในประเทศไทยคนแรก พบว่า Mr. Karl Fred Kristensen ได้สกีจากเชียงรายมาพัทยา รวม 1000 กม. ในเวลา 12 วัน นำเงินช่วยโรงเรียนยากจน ในปี 2013
นำร่องโดยโรงเรียนไทยรัฐ 78 (สามัคคีชัย) มีสมาชิกในชมรม 25 คน เด็กทำผลงาน การแข่งขัน roller ski ชิงแชมป์ประเทศไทย
ผลงานดังนี้ 11 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง และ ได้รับการตอบรับอย่างดีจากโรงเรียน องค์การท้องถิ่นจังหวัดชุมพร
เป้าหมายสู่โอลิมปิกที่รัสเซีย อีก 2 ปี และ เยาวชนโอลิมปิกที่ จีน เดือนกุมภาพันธ์ และ กีฬาเยาวชนที่จังหวัดบุรีรัมย์ และ วันที่ 25-28 ตุลาคม 2561 ชิงแชมป์ประเทศไทย ที่จังหวัดชุมพร
ได้รับความสนใจจากสื่อต่างประเทศมากมาย
ฝากให้กำลังใจน้องๆได้ที่