ประกาศ การแข่งขันโรลเลอร์สกีชิงแชมป์ประเทศไทย จังหวัดชุมพร
published : 8 Oct 18 12:30 AM https://www.ssat.or.th/?p=1266


ประกาศ สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
ที่ 6/2561
เรื่อง การแข่งขันกีฬาโรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร
************************************

          ด้วยสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย จะจัดให้มีการแข่งขันกีฬาโรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักกีฬาโรลเลอร์สกีจากทั่วประเทศไทยได้มีประสบการณ์ในการแข่งขันในระดับมาตรฐานสากลและเป็นการพัฒนานักกีฬาโรลเลอร์สกีในระดับเยาวชนให้มีมาตรฐานการเล่นกีฬาโรลเลอร์สกีที่ถูกต้อง  อีกทั้งเป็นการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาโรลเลอร์สกีให้เป็นที่แพร่หลาย และเกิดความรักสามัคคีในหมู่ผู้เล่นกีฬาโรลเลอร์สกีให้มากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

1. กำหนดการแข่งขัน วันที่ 25-28 ตุลาคม 2561

 

2. สถานที่แข่งขัน ถนนหน้าหาดทุ่งวัวแล่น อ.ปะทิว จังหวัด ชุมพร

Event Location: https://goo.gl/maps/sDWp8dLmoKE2

3. ดำเนินการโดย สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ จังหวัดชุมพร
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชุมพร และ การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร

4. ประเภทการแข่งขัน

รุ่น ปีเกิด Sprint C Interval Start C Mass Start F
เด็กเล็ก ชาย/หญิง เกิดปี 2553 (2010) เป็นต้นไป 100 เมตร 1 กิโลเมตร กลุ่ม 1
จูเนียร์ดี (Jr.D) ชาย/หญิง 2551-2552 (2008-2009) 100 เมตร 1 กิโลเมตร กลุ่ม 1
จูเนียร์ซี (Jr.C) ชาย/หญิง 2549-2550 (2006-2007) 100 เมตร 2 กิโลเมตร กลุ่ม 2
จูเนียร์บี (Jr.B) ชาย/หญิง 2547-2548 (2004-2005) 100 เมตร 2 กิโลเมตร กลุ่ม 2
จูเนียร์เอ (Jr.A) ชาย 2545-2546 (2002-2003) 200 เมตร 10 กิโลเมตร* กลุ่ม 3
จูเนียร์เอ (Jr.A) หญิง 2545-2546 (2002-2003) 200 เมตร 5 กิโลเมตร* กลุ่ม 3
ซีเนียร์บี (Sr.B) ชาย 2542-2544 (1999-2001) 200 เมตร 10 กิโลเมตร* กลุ่ม 3
ซีเนียร์บี (Sr.B) หญิง 2542-2544 (1999-2001) 200 เมตร 5 กิโลเมตร* กลุ่ม 3
ซีเนียร์เอ (Sr.A) ชาย เกิดปี 2541 และก่อนหน้า 200 เมตร 10 กิโลเมตร* กลุ่ม 3
ซีเนียร์เอ (Sr.A) หญิง เกิดปี 2541 และก่อนหน้า 200 เมตร 5 กิโลเมตร* กลุ่ม 3
รุ่นพิเศษคัดตัวไปแข่งกีฬานักเรียนฤดูหนาวที่ประเทศรัสเซีย 17 กุมภาพันธ์ 2545 ถึง
31 ธันวาคม 2546
ชาย 10 กิโลเมตร
หญิง 5 กิโลเมตร

*FIS Race มีจัดแข่งแค่รุ่นเดียวคือ สำหรับผู้ที่เกิดปี 2003 และก่อนหน้า เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียน FIS Code ผลการแข่งขัน จะได้รับการจัดอันดับในรายการนี้โดยแยกเป็น ชาย/หญิง และได้รับ FIS Point

การลงทะเบียน FIS Code
http://www.fis-ski.com/mm/Document/documentlibrary/Cross-Country/08/57/81/FISpointsrules2018-2019_Neutral.pdf

อ้างอิงจากกฎของสหพันธ์กีฬาสกีโลก RULES FOR FIS CROSS-COUNTRY POINTS 2018- 2019 ข้อ 7
ค่าลงทะเบียน FIS Code ต่อนักกีฬาคนมีค่าใช้จ่าย 33 CHF หรือ 1,100 บาทต่อนักกีฬา 1 คนต่อปี

5. ตารางการแข่งขัน

วันพฤหัสที่   25   ตุลาคม  พ.ศ. 2561
เวลา 08.00 – 15.00  น.           – อบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน

เวลา 15.00 – 17.00 น.            – ทีมงานทดสอบและเตรียมความพร้อมสนามจัดการแข่งขัน

เวลา 16.00 – 17.00 น.            – เปิดสนามซ้อม Official Training for individual race. Classic

เวลา 17.30                           – ประชุม TCM ทีมจัดงาน, ผู้จัดการทีม และผู้ตัดสิน

วันศุกร์ที่   26    ตุลาคม  พ.ศ. 2561

เวลา 06.00 – 07.30 น.             – ประชุมทีมจัดการแข่งขัน

เวลา 07.30 – 08.00 น.            – นักกีฬาลงทะเบียนรายงานตัว

เวลา 08.00 – 08.25 น.             – เปิดสนามซ้อม Official training (warm-up). Classic.

เวลา 08.30 – 08.45 น.             – แข่งรายการ Sprint. Qualification race. 100m. Classic.

เวลา 08.50 – 09.10 น.             – แข่งรายการ Sprint. Qualification race. 200m. Classic.

เวลา 09.30                           – ประชุมผู้จัดการทีมแจ้งจัดกลุ่มรอบ Heats (ใกล้จุดปล่อยตัว)

เวลา 09.50 น.                       – แข่งรายการ Sprint final heats. 100m. Classic.

เวลา 10.30 น.                       – แข่งรายการ Sprint final heats. 200m. Classic.

– พิธีมอบเหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร

เวลา 16.00 – 17.00 น.            – เปิดสนามซ้อม Official Training for individual race. Classic

เวลา 17.15                           – ประชุมสรุปผลประจำวัน ทีมจัดงาน, ผู้จัดการทีม และผู้ตัดสิน TCM

วันเสาร์ที่   27    ตุลาคม  พ.ศ. 2561

เวลา 06.00 – 07.30 น.             – ประชุมทีมจัดการแข่งขัน

เวลา 07.30 – 08.00 น.            – นักกีฬาลงทะเบียนรายงานตัว

เวลา 08.00 – 08.25 น.             – เปิดสนามซ้อม Official training (warm-up).

เวลา 08.30 น.                        – แข่งขันรายการคัดตัวนักกีฬาชาย Interval Start Free 10 กิโลเมตร                                                  – แข่งขัน Interval start. 10 km. M. Classic. FIS.

– Flower ceremony

เวลา 09.30 น.                       – แข่งขันรายการคัดตัวนักกีฬาหญิง Interval Start Free 5 กิโลเมตร

– แข่งรายการ Interval start. 5 km. L. Classic. FIS.

– แข่งรายการ Interval start. 5 km. M+L. Classic. National.

เวลา 10:00 – 11.00 น.             – พิธีเปิดการแข่งขัน

– พิธีมอบเหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร

เวลา 11.10  น.                      – แข่งรายการ Interval start. 2 km. Boys&Girls. Classic. National.

เวลา 11.40  น.                      – แข่งรายการ Interval start. 1 km. Boys&Girls. Classic. National.

– พิธีมอบเหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร

เวลา 16.00 – 17.00 น.            – เปิดสนามซ้อม Official Training for individual race. Classic

เวลา 17.15                           – ประชุมสรุปผลประจำวัน ทีมจัดงาน, ผู้จัดการทีม และผู้ตัดสิน TCM

วันอาทิตย์ที่  28    ตุลาคม  พ.ศ. 2561
เวลา 06.00 – 07.30 น.             – ประชุมทีมจัดการแข่งขัน

เวลา 07.30 – 08.00 น.            – นักกีฬาลงทะเบียนรายงานตัว

เวลา 08.00 – 08.25 น.             – เปิดสนามซ้อม Official training (warm-up). Free

เวลา 08.30 น.                        – แข่งขันรายการ Mass-start. 10 km. M. Free.

– แข่งขันรายการ Mass-start. 5 km. L. Free.

– Flower ceremony

เวลา 9.30  น.                        – แข่งรายการ Interval start. 2 km. Boys&Girls. Free. National.

เวลา 10.30  น.                      – แข่งรายการ Interval start. 1 km. Boys&Girls. Free. National.

– พิธีมอบเหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร

เวลา 13.00 – 15.00 น.            – ประชุมสรุปผลประจำวัน ทีมจัดงาน, ผู้จัดการทีม และผู้ตัดสิน

หมายเหตุ: ตารางกำหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเวลา เพื่อความเหมาะสม

6. ระเบียบการแข่งขัน

6.1 การจัดการแข่งขันตามกติกาของสหพันธ์กีฬาสกีโลก (FIS) หากมีข้อขัดแย้งระหว่างการแข่งขันที่ไม่ได้ระบุไว้ในกติกา การตัดสินชี้ขาดของประธานกรรมการผู้ชี้ขาดถือเป็นที่สิ้นสุด

6.2 สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการแข่งขันในประเภทใดๆ ก็ตามหากผู้เข้าร่วมการแข่งขันในประเภทนั้นๆ น้อยกว่า 4 คน หรือตามแต่สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดฯ จะเห็นสมควร

6.3 การรายงานตัว ผู้เข้าแข่งขันจำเป็นต้องเข้ารายงานตัวแจ้งยืนยันรายชื่อ ก่อนถึงเวลาแข่งขัน 1 ชม. หาก ไม่มารายงานตัว ทางผู้จัดงานมีสิทธิ์คัดรายชื่อออกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.4 อุปกรณ์กีฬา สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดเป็นผู้จัดเตรียมไว้ให้ กรณีที่นักกีฬานำอุปกรณ์การแข่งขันมาเอง จะต้องผ่านการตรวจสภาพตามมาตรฐานของสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด เป็นที่เรียบร้อยก่อนทำการแข่งขัน

6.5 การประชุมผู้ควบคุมทีมจัดให้มีขึ้นที่ ห้องประชุม โรงแรมทะเลใสริมหาดทุ่งวัวแล่น วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 – 15.00 หากผู้ควบคุมทีมไม่มาเข้าร่วมหรือไม่ส่งผู้แทนเข้าร่วมให้ถือว่ารับทราบและยินดีปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้จัดการทีมดังกล่าวโดยไม่มีสิทธิ์โต้แย้งในภายหลัง

6.6 การประท้วง ให้กระทำทันทีโดยนักกีฬาหรือผู้ควบคุมทีม โดยวางเงินประกันจำนวน 1,000 บาท ไว้กับกรรมการผู้ตัดสิน ถ้าผลการประท้วงไม่เป็นผล จะถูกยึดเงินประกัน แต่หากมีการเปลี่ยนแปลงผล เงินประกันที่วางไว้ จะได้รับการส่งคืน

7. ผู้ตัดสิน

สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย เป็นผู้จัดเตรียมผู้ตัดสินที่ได้รับรองโดยสมาคมฯ และ สหพันธ์กีฬาสกีโลกเท่านั้น

8. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

8.1 ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกเพศทุกวัย

9. การสมัครแข่งขัน

9.1 นักกีฬาสามารถสมัครเข้าแข่งขันได้ตามรุ่นของตัวเอง
9.2 ค่าสมัครแข่งขัน คนละ 100 บาท ลงได้ทุกประเภท
9.3 ส่งเอกสารใบสมัครอันประกอบด้วย ใบสมัครแข่งขัน, สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง และสำเนาการโอนเงินมาที่ info@ssat.or.th ภายในวันพุธ ที่ 24 ตุลาคม 2561

Online Application: https://goo.gl/forms/SkP6NbaHCno5nD7c2

9.4 โอนเงินเป็นค่าสมัครแข่งขันได้ที่บัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ (ปตท) ชื่อบัญชี สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย เลขที่บัญชี 020-3-59203-5

9.5 หากนักกีฬาที่ลงชื่อสมัครแข่งขันแล้วไม่มาทำการแข่งขันตามวันเวลาที่กำหนด โดยไม่มีเหตุผลและหลักฐานอันควร สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด มีสิทธิ์ลงโทษโดยนักกีฬาให้ถูกตัดสิทธิจากการแข่งขันในรายการแข่งขันที่สมาคมรับรองเป็นเวลา 1 ปี นับจากวันที่มีการแข่งขัน

9.6 กรณีเกิดอุบัติ ทางสมาคมจะมีให้บริการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง นักกีฬาจะต้องมีประกันอุบัติมาแสดงก่อนเริ่มทำการแข่งขัน หรือ ลงชื่อยินยอมรับเงื่อนไข “หากต้องมีการรักษาตัวต่อที่ โรงพยาบาล ผู้สมัครแข่งขันยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวเอง”

9.7 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายสืบ ธาราสิริ โทร 081 920 1700 และขอความร่วมมือจากนักกีฬาทุกท่านและทุกชมรม กรุณาสมัครเข้าแข่งขันตามวัน – เวลาที่กำหนด

10. รางวัลแข่งขัน

รางวัลการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทย

ชนะเลิศอันดับที่ 1 – 3 ขึ้นรับใบประกาศเกียรติคุณ และเหรียญรางวัล บนเวที
ชนะเลิศอันดับที่ 4 – 6 ขึ้นรับใบประกาศเกียรติคุณ บนเวที

รางวัลการแข่งขัน FIS Race

นักกีฬาที่มี FIS Code จะได้รับ FIS Point จากสหพันธ์กีฬาสกีนานาชาติ

รางวัลการคัดตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนฤดูหนาว

นักกีฬาชาย 6 คน หญิง 6 คนจะได้รับสถานะการเป็น นักกีฬาเก็บตัวทีมชาติ

ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณในการเข้าร่วมการแข่งขัน

 

AN006 ประกาศชิงแชมป์ประเทศไทยชุมพร 2561 v05