รับสมัครนักกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด เข้าทำการคัดตัวเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนเอเชีย ฤดูหนาว ครั้งที่ 1
published : 8 Oct 18 12:33 AM https://www.ssat.or.th/?p=1270


ประกาศสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
 (ฉบับที่ 7/2561)
เรื่องรับสมัครนักกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด เข้าทำการคัดตัวเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนเอเชีย ฤดูหนาว ครั้งที่ 1
ณ เมือง Sakhalin Oblast สหพันธรัฐรัสเซีย ระหว่างวันที่ 8-17 กุมภาพันธ์ 2019

ตามที่ Children of Asia Games International Committee ได้จัดให้มีการแข่งขัน กีฬานักเรียนเอเชีย ฤดูหนาว ครั้งที่ 1 (1st WINTER CHILDREN OF ASIA INTERNATIONAL SPORTS GAMES) ซึ่งได้มีการทำหนังสือเชิญมายังกรมพลศึกษาอย่างเป็นทางการเพื่อให้ทางกรมพลศึกษาเป็นผู้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันรายการดังกล่าวแล้วนั้น ทางสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้ดูแลกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดในประเทศไทยจึงได้ประสานรับนโยบายต่อจากกรมพลศึกษาในการคัดเลือกนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้การคัดเลือกนักกีฬาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย จึงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับผู้ที่จะผ่านเกณฑ์คัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเสนอต่อกรมพลศึกษา เพื่อพิจารณาส่งรายชื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนฤดูหนาวเอเชีย ครั้งที่ 1 นักกีฬาที่มีสิทธิ์เข้ากระบวนการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนชาติหรือประเทศไทยกีฬาสกีครอสคันทรี ชาย 6 คน หญิง 6 คน จะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดดังนี้

– นักกีฬามีอายุ 15-16 ปี เกิดในช่วงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2545 – 31 ธันวาคม 2546

– กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในประเทศไทย (มีใบรับรองจากสถานศึกษา)

– มีหนังสือเดินทางพร้อมเดินทางไปต่างประเทศได้

– สามารถเข้าร่วมโปรแกรมเก็บตัวที่ทางสมาคมจะจัดให้มีขึ้นได้

 

ประเภทที่ลงทำการแข่งขันในกีฬานักเรียนเอเชียคือ

– Ski cross, freestyle ชาย/หญิง

– Freestyle race 10 กิโลเมตร ชาย

– Freestyle race 5 กิโลเมตร หญิง

– Sprint, classical style, ชาย/หญิง

 

ขั้นตอนการคัดตัวนักกีฬารอบแรก

– นักกีฬาลงชื่อสมัครแข่งขันที่หน้าเว็บไซด์ของสมาคม www.ssat.or.th ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2561

Online Application: https://goo.gl/forms/SkP6NbaHCno5nD7c2

– คัดตัวด้วย Roller Ski ในรายการ Interval Start ในวันที่ 27 ตุลาคม 2561 ผู้ที่ทำความเร็วได้ดีที่สุดจะได้รับการพิจารณาเป็นอันดับแรก

– นักกีฬาที่ได้รับคัดเลือก ชาย 6 คน หญิง 6 คน ที่ผ่านการคัดตัวในรอบแรก จะได้รับสิทธิ์เดินทางไปเก็บตัวช่วงเดือน มกราคม 2562 โดยสมาคมสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่จำเป็นให้กับนักกีฬาทั้งหมด เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์แข่งขัน ชุดแข่งขัน และชุดกันหนาว นักกีฬาเตรียมเสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัวไปเอง

(นักกีฬาที่ไม่สามารถร่วมเดินทางไปเก็บตัวได้ ให้ถือว่าสละสิทธิ์)

ขั้นตอนการคัดตัวนักกีฬารอบสุดท้าย

– นักกีฬาที่มีความสามารถด้านสกีหิมะมีสิทธิ์สมัครเพิ่มเติมหลังจากประกาศผลวันที่ 27 ตุลาคม 2561 ไปจนถึง วันที่ประกาศรายชื่อนักกีฬารอบสุดท้าย แต่นักกีฬาจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการไปเก็บตัวที่ต่างประเทศกับสมาคมด้วยตัวเองทั้งหมด

– ในช่วงเก็บตัวที่ต่างประเทศ สมาคมจะพิจารณาคัดตัวนักกีฬารอบสุดท้าย ในวันสุดท้ายของการเก็บตัว (สิ้นเดือน มกราคม 2562 โดยความเห็นของโค้ชและกรรมการสมาคมเป็นผู้ตัดสิน และคำตัดสินถือเป็นที่สุด

 

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่เว็บไซด์ของสมาคม www.ssat.or.th หรือ ทาง email: info@ssat.or.th ภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2561 เพื่อเข้าทำการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนทีมชาติด้วย โรลเลอร์สกี ในวันที่ 27 ตุลาคม2561 ณ หาดทุ่งวัวแล่น อ.ปะทิว จัวหวัดชุมพร

 

ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561

AN007 2018 team to 1st WINTER CHILDREN OF ASIA INTERNATIONAL

Regulations of the 1st WINTER CHILDREN OF ASIA INTERNATIONAL