ประกาศ 2/2562 เรื่อง การแข่งขันกีฬาโรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562
published : 29 Jun 19 12:33 PM https://www.ssat.or.th/?p=1911
โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 3)
2019-07-27 - 2019-07-28
Roller Ski Thailand Championship 2019
อ.ปะทิว จ. ชุมพร
Race ID Location Competition Time Events Gender Result
107 ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว 2019-07-27 08:30:00 Start List Roller Ski - Interval Start C ชาย Men Smallest Children Result
109 ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว 2019-07-27 08:33:00 Start List Roller Ski - Interval Start C ชาย Men Junior D 9-10 Result
108 ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว 2019-07-27 08:35:00 Start List Roller Ski - Interval Start C หญิง Ladies Smallest Children Result
110 ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว 2019-07-27 08:41:00 Start List Roller Ski - Interval Start C หญิง Ladies Junior D 9-10 Result
111 ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว 2019-07-27 09:15:00 Start List Roller Ski - Interval Start C ชาย Men Junior C 11-12 Result
119 ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว 2019-07-27 09:20:00 Start List Roller Ski - Interval Start C ชาย Men Above 20 Result
112 ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว 2019-07-27 09:22:00 Start List Roller Ski - Interval Start C หญิง Ladies Junior C 11-12 Result
120 ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว 2019-07-27 09:25:00 Start List Roller Ski - Interval Start C หญิง Ladies Above 20 Result
113 ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว 2019-07-27 09:26:00 Start List Roller Ski - Interval Start C ชาย Men Junior B 13-14 Result
114 ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว 2019-07-27 09:35:00 Start List Roller Ski - Interval Start C หญิง Ladies Junior B 13-14 Result
116 ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว 2019-07-27 10:15:00 Start List Roller Ski - Interval Start C หญิง Ladies Junior A 15-16 Result
118 ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว 2019-07-27 10:18:00 Start List Roller Ski - Interval Start C หญิง Ladies Senior A 18+ Result
121 ถนนหน้าอำเภอปะทิว 2019-07-27 10:20:00 Start List Roller Ski - Interval Start C หญิง Ladies FIS Race Result
115 ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว 2019-07-27 11:00:00 Start List Roller Ski - Interval Start C ชาย Men Junior A 15-16 Result
117 ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว 2019-07-27 11:03:00 Start List Roller Ski - Interval Start C ชาย Men Senior A 18+ Result
122 ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว 2019-07-27 11:05:00 Start List Roller Ski - Interval Start C ชาย Men FIS Race Result
123 ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว 2019-07-28 09:00:00 Start List Roller Ski - Sprint C Qualification หญิง Ladies Smallest Children Result
135 ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว 2019-07-28 09:26:00 Start List Roller Ski - Sprint C Qualification หญิง Ladies Above 20 Result
136 ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว 2019-07-28 09:28:00 Start List Roller Ski - Sprint C Qualification ชาย Men Above 20 Result
139 ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว 2019-07-28 09:40:00 Start List Roller Ski - Sprint C Final หญิง Ladies Smallest Children Result
151 ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว 2019-07-28 10:04:00 Start List Roller Ski - Sprint C Final หญิง Ladies Above 20 Result
152 ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว 2019-07-28 10:06:00 Start List Roller Ski - Sprint C Final ชาย Men Above 20 Result
124 ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว 2019-07-28 10:30:00 Start List Roller Ski - Sprint C Qualification ชาย Men Smallest Children Result
125 ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว 2019-07-28 10:31:00 Start List Roller Ski - Sprint C Qualification หญิง Ladies Junior D 9-10 Result
126 ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว 2019-07-28 10:32:00 Start List Roller Ski - Sprint C Qualification ชาย Men Junior D 9-10 Result
127 ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว 2019-07-28 11:00:00 Start List Roller Ski - Sprint C Qualification หญิง Ladies Junior C 11-12 Result
128 ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว 2019-07-28 11:02:00 Start List Roller Ski - Sprint C Qualification ชาย Men Junior C 11-12 Result
129 ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว 2019-07-28 11:05:00 Start List Roller Ski - Sprint C Qualification หญิง Ladies Junior B 13-14 Result
130 ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว 2019-07-28 11:08:00 Start List Roller Ski - Sprint C Qualification ชาย Men Junior B 13-14 Result
131 ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว 2019-07-28 11:13:00 Start List Roller Ski - Sprint C Qualification หญิง Ladies Junior A 15-16 Result
132 ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว 2019-07-28 11:14:00 Start List Roller Ski - Sprint C Qualification ชาย Men Junior A 15-16 Result
133 ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว 2019-07-28 11:15:00 Start List Roller Ski - Sprint C Qualification หญิง Ladies Senior A 18+ Result
134 ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว 2019-07-28 11:16:00 Start List Roller Ski - Sprint C Qualification ชาย Men Senior A 18+ Result
137 ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว 2019-07-28 11:17:00 Start List Roller Ski - Sprint C Qualification หญิง Ladies FIS Race Result
138 ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว 2019-07-28 11:18:00 Start List Roller Ski - Sprint C Qualification ชาย Men FIS Race Result
140 ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว 2019-07-28 11:45:00 Start List Roller Ski - Sprint C Final ชาย Men Smallest Children Result
141 ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว 2019-07-28 11:48:00 Start List Roller Ski - Sprint C Final หญิง Ladies Junior D 9-10 Result
142 ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว 2019-07-28 11:50:00 Start List Roller Ski - Sprint C Final ชาย Men Junior D 9-10 Result
143 ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว 2019-07-28 12:10:00 Start List Roller Ski - Sprint C Final หญิง Ladies Junior C 11-12 Result
144 ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว 2019-07-28 12:12:00 Start List Roller Ski - Sprint C Final ชาย Men Junior C 11-12 Result
145 ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว 2019-07-28 12:14:00 Start List Roller Ski - Sprint C Final หญิง Ladies Junior B 13-14 Result
146 ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว 2019-07-28 12:16:00 Start List Roller Ski - Sprint C Final ชาย Men Junior B 13-14 Result
147 ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว 2019-07-28 12:18:00 Start List Roller Ski - Sprint C Final หญิง Ladies Junior A 15-16 Result
148 ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว 2019-07-28 12:20:00 Start List Roller Ski - Sprint C Final ชาย Men Junior A 15-16 Result
149 ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว 2019-07-28 12:22:00 Start List Roller Ski - Sprint C Final หญิง Ladies Senior A 18+ Result
150 ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว 2019-07-28 12:24:00 Start List Roller Ski - Sprint C Final ชาย Men Senior A 18+ Result
153 ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว 2019-07-28 12:26:00 Start List Roller Ski - Sprint C Final หญิง Ladies FIS Race Result
154 ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว 2019-07-28 12:28:00 Start List Roller Ski - Sprint C Final ชาย Men FIS Race Result

ประกาศ สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย ที่ 2/2562
เรื่อง การแข่งขันกีฬาโรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562
ณ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
************************************

          ด้วยสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย จะจัดให้มีการแข่งขันกีฬาโรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักกีฬาโรลเลอร์สกีจากทั่วประเทศไทยได้มีประสบการณ์ในการแข่งขันในระดับมาตรฐานสากลและเป็นการพัฒนานักกีฬาโรลเลอร์สกีในระดับเยาวชนให้มีมาตรฐานการเล่นกีฬาโรลเลอร์สกีที่ถูกต้อง  อีกทั้งเป็นการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาโรลเลอร์สกีให้เป็นที่แพร่หลาย และเกิดความรักสามัคคีในหมู่ผู้เล่นกีฬาโรลเลอร์สกีให้มากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

สมัครแข่งขัน https://forms.gle/ATwZTyjUxmT1TrS89

event page: https://www.facebook.com/events/402018520655532/

Competition Page: http://passport.ssat.or.th/public

1. กำหนดการแข่งขัน วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2562

2. สถานที่แข่งขัน ถนนหน้าที่ว่าการอำเภอ อ.ปะทิว จังหวัด ชุมพร

3. ดำเนินการโดย สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ จังหวัดชุมพร
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชุมพร และ การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร

 

4. ประเภทการแข่งขัน

รุ่น ปีเกิด Sprint C Interval Start C กลุ่มปล่อยตัว
เด็กเล็ก ชาย/หญิง เกิดปี 2554 (2011) เป็นต้นไป 100 เมตร 1 กิโลเมตร กลุ่ม 1
จูเนียร์ดี (Jr.D) ชาย/หญิง 2552-2553 (2009-2010) 100 เมตร 1 กิโลเมตร กลุ่ม 1
จูเนียร์ซี (Jr.C) ชาย/หญิง 2550-2551 (2007-2008) 100 เมตร 2 กิโลเมตร กลุ่ม 2
จูเนียร์บี (Jr.B) ชาย/หญิง 2548-2549 (2005-2006) 100 เมตร 2 กิโลเมตร กลุ่ม 2
จูเนียร์เอ (Jr.A) ชาย 2546-2547 (2003-2004) 200 เมตร 10 กิโลเมตร* กลุ่ม 4
จูเนียร์เอ (Jr.A) หญิง 2546-2547 (2003-2004) 200 เมตร 5 กิโลเมตร* กลุ่ม 3
ซีเนียร์บี (Sr.B) ชาย 2544-2545 (2000-2002) 200 เมตร 10 กิโลเมตร* กลุ่ม 4
ซีเนียร์บี (Sr.B) หญิง 2544-2545 (2000-2002) 200 เมตร 5 กิโลเมตร* กลุ่ม 3
ซีเนียร์เอ (Sr.A) ชาย เกิดปี 2543 และก่อนหน้า 200 เมตร 10 กิโลเมตร* กลุ่ม 4
ซีเนียร์เอ (Sr.A) หญิง เกิดปี 2543 และก่อนหน้า 200 เมตร 5 กิโลเมตร* กลุ่ม 3
FIS Race Men คัดตัวนักกีฬาทีมชาติ เฉพาะผู้ที่มี FIS Code 200 เมตร 10 กิโลเมตร*  
FIS Race Ladies คัดตัวนักกีฬาทีมชาติ เฉพาะผู้ที่มี FIS Code 200 เมตร 5 กิโลเมตร*  

รายการแข่ง FIS Race ให้ถือเป็นรายการคัดตัวนักกีฬาไปเก็บตัวและไปแข่งขันที่ประเทศรัสเซีย และ ต่อเนื่องไปยัง Winter Youth Olympic Game 2020 ที่เมือง Lausanne Switzerland

การลงทะเบียน FIS Code
http://www.fis-ski.com/mm/Document/documentlibrary/Cross-Country/08/57/81/FISpointsrules2018-2019_Neutral.pdf

อ้างอิงจากกฎของสหพันธ์กีฬาสกีโลก RULES FOR FIS CROSS-COUNTRY POINTS 2018- 2019 ข้อ 7
ค่าลงทะเบียน FIS Code ต่อนักกีฬาคนมีค่าใช้จ่าย 33 CHF หรือ 1,100 บาทต่อนักกีฬา 1 คนต่อปี

5. ตารางการแข่งขัน

วันศุกร์ที่   26   กรกฎาคม  .. 2562
เวลา 08.00 – 15.00  น.            – อบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน

เวลา 15.00 – 17.00 น.             – ทีมงานทดสอบและเตรียมความพร้อมสนามจัดการแข่งขัน

เวลา 16.00 – 17.00 น.             – เปิดสนามซ้อม Official Training for Sprint race. Classic

เวลา 17.30                           – ประชุม TCM ทีมจัดงาน, ผู้จัดการทีม และผู้ตัดสิน

วันเสาร์ที่   27    กรกฎาคม  พ.ศ. 2562

เวลา 06.00 – 07.30 น.             – ประชุมทีมจัดการแข่งขัน

เวลา 07.30 – 08.00 น.             – นักกีฬาลงทะเบียนรายงานตัว

เวลา 08.00 – 08.25 น.             – เปิดสนามซ้อม Official training (warm-up).

เวลา 08.30 – 9.00 น.                          – แข่งขันรายการ Interval Start 1 กิโลเมตร  Classic

– เด็กเล็ก ชาย/หญิง เกิดปี 2554 เป็นต้นไป

– จูเนียร์ดี (Jr.D) ชาย/หญิง 2552-2553

เวลา 09.15 – 9.50 น.                        – แข่งขันรายการ Interval Start 2 กิโลเมตร Classic

                                                   – จูเนียร์ซี (Jr.C) ชาย/หญิง 2550-2551

                                                   – จูเนียร์บี (Jr.B) ชาย/หญิง 2548-2549

เวลา 10.00 – 10.45 น.                       – แข่งรายการ Interval start. 5 กิโลเมตร หญิง Classic .

                                                   -รายการคัดตัวนักกีฬาทีมชาติ หญิง 2544-2547 FIS

                                                   – ซีเนียร์เอ (Sr.A) หญิง  เกิดปี 2543 และก่อนหน้า

                                                   – ซีเนียร์บี (Sr.B) หญิง 2544-2545

                                                   – จูเนียร์เอ (Jr.A) หญิง  2546-2547

เวลา 11.00 – 11.50 น.                       – แข่งรายการ Interval start. 10 กิโลเมตร ชาย Classic.

-รายการคัดตัวนักกีฬาทีมชาติ ชาย 2544-2547 FIS

– ซีเนียร์เอ (Sr.A) ชาย เกิดปี 2543 และก่อนหน้า

– ซีเนียร์บี (Sr.B) ชาย 2544-2545

– จูเนียร์เอ (Jr.A) ชาย 2546-2547

เวลา 12.30 – 13.30 น.                 พิธีเปิดการแข่งขัน / พิธีมอบเหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร

เวลา 16.00 – 17.00 น.             – เปิดสนามซ้อม Official Training for Interval race. Classic 2 km

เวลา 17.15                           – ประชุมสรุปผลประจำวัน ทีมจัดงาน, ผู้จัดการทีม และผู้ตัดสิน TCM

 

 

วันอาทิตย์ที่   28  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562

เวลา 07.00 – 07.30 น.             – ประชุมทีมจัดการแข่งขัน

เวลา 09.00 – 09.30  น.            – นักกีฬาลงทะเบียนรายงานตัว

เวลา 10.00 – 10.30 น.             – เปิดสนามซ้อม Official training (warm-up). Classic.

เวลา 10.30 – 11.00 น.             – แข่งรายการ Sprint. Qualification race. 100m. Classic.

                                                   – จูเนียร์บี (Jr.B) ชาย/หญิง 2548-2549

                                                   – จูเนียร์ซี (Jr.C) ชาย/หญิง 2550-2551

                                                   – จูเนียร์ดี (Jr.D) ชาย/หญิง 2552-2553

                                                   – เด็กเล็ก ชาย/หญิง เกิดปี 2554 เป็นต้นไป

เวลา 11.15 – 11.45 น.             – แข่งรายการ Sprint. Qualification race. 200m. Classic.

                                                   – จูเนียร์เอ (Jr.A) ชาย / จูเนียร์เอ (Jr.A) หญิง  2546-2547

                                                   – ซีเนียร์บี (Sr.B) ชาย / ซีเนียร์บี (Sr.B) หญิง 2544-2545

                                                   – ซีเนียร์เอ (Sr.A) ชาย / ซีเนียร์เอ (Sr.A) หญิง เกิดก่อนปี2543

เวลา 12.00 น.                        – ประชุมผู้จัดการทีมแจ้งจัดกลุ่มรอบ Heats (ใกล้จุดปล่อยตัว)

เวลา 12.30 – 12.45 น.                       – แข่งรายการ Sprint final heats. 100m. Classic.

เวลา 13.00 – 13.20 น.                       – แข่งรายการ Sprint final heats. 200m. Classic.

 

เวลา 13.30 – 14.00 น.             พิธีมอบเหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร / พิธีปิดการแข่งขัน

 

          หมายเหตุ: ตารางกำหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเวลา เพื่อความเหมาะสม

6. ระเบียบการแข่งขัน

          6.1 การจัดการแข่งขันตามกติกาของสหพันธ์กีฬาสกีโลก (FIS) หากมีข้อขัดแย้งระหว่างการแข่งขันที่ไม่ได้ระบุไว้ในกติกา การตัดสินชี้ขาดของประธานกรรมการผู้ชี้ขาดถือเป็นที่สิ้นสุด

          6.2 สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการแข่งขันในประเภทใดๆ ก็ตามหากผู้เข้าร่วมการแข่งขันในประเภทนั้นๆ น้อยกว่า 4 คน หรือตามแต่สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดฯ จะเห็นสมควร

          6.3 การรายงานตัว ผู้เข้าแข่งขันจำเป็นต้องเข้ารายงานตัวแจ้งยืนยันรายชื่อ ก่อนถึงเวลาแข่งขัน 1 ชม. หาก ไม่มารายงานตัว ทางผู้จัดงานมีสิทธิ์คัดรายชื่อออกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

          6.4 อุปกรณ์กีฬา สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดเป็นผู้จัดเตรียมไว้ให้ กรณีที่นักกีฬานำอุปกรณ์การแข่งขันมาเอง จะต้องผ่านการตรวจสภาพตามมาตรฐานของสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด เป็นที่เรียบร้อยก่อนทำการแข่งขัน

          6.5 การประชุมผู้ควบคุมทีมจัดให้มีขึ้นที่ ห้องประชุม โรงแรมทะเลใสริมหาดทุ่งวัวแล่น วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 – 15.00 หากผู้ควบคุมทีมไม่มาเข้าร่วมหรือไม่ส่งผู้แทนเข้าร่วมให้ถือว่ารับทราบและยินดีปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้จัดการทีมดังกล่าวโดยไม่มีสิทธิ์โต้แย้งในภายหลัง

          6.6 การประท้วง ให้กระทำทันทีโดยนักกีฬาหรือผู้ควบคุมทีม โดยวางเงินประกันจำนวน 1,000 บาท ไว้กับกรรมการผู้ตัดสิน ถ้าผลการประท้วงไม่เป็นผล จะถูกยึดเงินประกัน แต่หากมีการเปลี่ยนแปลงผล เงินประกันที่วางไว้ จะได้รับการส่งคืน

7. ผู้ตัดสิน

          สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย เป็นผู้จัดเตรียมผู้ตัดสินที่ได้รับรองโดยสมาคมฯ และ สหพันธ์กีฬาสกีโลกเท่านั้น

8. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

          8.1 ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกเพศทุกวัย ตามรุ่นที่กำหนดในประกาศนี้ 

 

9. การสมัครแข่งขัน

          9.1 นักกีฬาสามารถสมัครเข้าแข่งขันได้ตามรุ่นของตัวเอง ที่ลิงค์นี้เท่านั้น 
          9.2 ค่าสมัครแข่งขัน คนละ 100 บาท ลงได้ทุกประเภท
          9.3 ส่งเอกสารใบสมัครอันประกอบด้วย ใบสมัครแข่งขัน, สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง และสำเนาการโอนเงิน https://forms.gle/ATwZTyjUxmT1TrS89 ภายในวัน ที่ 25 กรกฎาคม 2562
          9.4 โอนเงินเป็นค่าสมัครแข่งขันได้ที่บัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ (ปตท) ชื่อบัญชี สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย เลขที่บัญชี 020-3-59203-5

          9.5 หากนักกีฬาที่ลงชื่อสมัครแข่งขันแล้วไม่มาทำการแข่งขันตามวันเวลาที่กำหนด โดยไม่มีเหตุผลและหลักฐานอันควร สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด มีสิทธิ์ลงโทษโดยนักกีฬาให้ถูกตัดสิทธิจากการแข่งขันในรายการแข่งขันที่สมาคมรับรองเป็นเวลา 1 ปี นับจากวันที่มีการแข่งขัน

          9.6 กรณีเกิดอุบัติ ทางสมาคมจะมีให้บริการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง นักกีฬาจะต้องมีประกันอุบัติมาแสดงก่อนเริ่มทำการแข่งขัน หรือ ลงชื่อยินยอมรับเงื่อนไข “หากต้องมีการรักษาตัวต่อที่ โรงพยาบาล ผู้สมัครแข่งขันยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวเอง”

          9.7 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นาย ธราธิป ฉันทะวัฒน์ 081 965 7657 promsub.taratip@gmail.com / นางสาว ชาคริยา เงาศรี  piratesterrace@yahoo.com 
และขอความร่วมมือจากนักกีฬาทุกท่านและทุกชมรม กรุณาสมัครเข้าแข่งขันตามวัน – เวลาที่กำหนด

10. รางวัลแข่งขัน

          รางวัลการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทย

                     ชนะเลิศอันดับที่ 1 – 3 ขึ้นรับใบประกาศเกียรติคุณ และเหรียญรางวัล บนเวที
                     ชนะเลิศอันดับที่ 4 – 6 ขึ้นรับใบประกาศเกียรติคุณ บนเวที

          รางวัลการแข่งขัน FIS Race

                     นักกีฬาที่มี FIS Code จะได้รับ FIS Point จากสหพันธ์กีฬาสกีนานาชาติ

         รางวัลการคัดตัวนักกีฬาทีมชาติไปแข่งที่รัสเซียและ Winter Youth Olympic Game 2020

                     นักกีฬาชาย 4 คน หญิง 4 คน จากผู้แข่งขันรุ่น FIS Race และปีเกิดระหว่าง 2002 – 2004
                     จะได้รับสถานะการเป็น นักกีฬาเก็บตัวทีมชาติ

          ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณในการเข้าร่วมการแข่งขัน

 

AN2019-002 ประกาศจัดการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทย 2562 จังหวัดชุมพร

 

 

Invitation to participate in
Thailand Roller Ski Championship
27 – 28 July 2019
Pathiu , Chumporn, Thailand
***************************

Organized by:
– Ski and Snowboard Association of Thailand
– Sports Authority of Thailand (Chumporn)
– Chumporn Province

Jury:

FIS TD                              – Yanbe Yoshiyuki (JAP)
Chief of competition          – Taratip Chantawat (THA)

Schedule:
26/07/2019
12:00-16:00            – Race office open in official hotel. Final entries.
16:00-17:00           – Official training for individual race. Free.
17:15                      – TCM (in Official hotel).

27/07/2019

08:00 – 08:25          – Official training (warm-up).
08.30 – 09.45           – Children’s competition (non-FIS).
10.00 – 10.45           – Interval start. 5 km. Ladies. Classic. FIS.
11.00 – 11.50          – Interval start. 10 km. Men. Classic. FIS.
12.30  – 13.30        – Prize giving ceremony and opening ceremony of NC. At the stadium.

28/07/2019
10.00 – 10.30           – Official training (warm-up).
10.30 – 11.00          – Sprint Qualification race 100 m. Classic.
11.15 – 11.45          – Sprint Qualification race 200 m. Classic.
12.30 – 12.45          – Sprint Final race 100 m.Classic.
13.00 – 13.20          – Sprint Final race 200m. Classic.

 Event Location: https://goo.gl/maps/sDWp8dLmoKE2
Nearest int.airport: Bangkok Suvarnabhumi Airport (600km).
Nearest airport: Chumphon Airport (22 km).

VISA info: http://www.mfa.go.th/main/en/services/4908

Official Hotel:  Nana Beach Resort  10/2 Moo 8, Saphli, Pathou, Pathio / Saphli, Chumphom, Thailand, 86230 website

Special price for the teams: 30 Euro per night per 2 persons
Please contact Tony, +6681 965 7657 if you need a help with booking/travel.

 The last day for preliminary entries: 25th July 2019
Please use FIS form for entries and send to promsub.taratip@gmail.com (Tony, +6681 965 7657)

Entry Fee: 100 THB/Person

Prizes:
– Athletes who win first 3 places will get Medal + Certificate
– Athletes who win 4th-6th place will get Certificate

Equipment regulations:

– The OC will NOT provide rollers for the competition. Athletes must use they own skirollers. Limitation for skirollers: All wheels must be made of black rubber! Not PU!

The competition course: LINK

AN2019-002 RollerSki  Invitation Letter ENG