ยกเลิก โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีระดับที่ 1 ครั้งที่ 9/2563 Kiroro, Japan
published : 24 Sep 19 6:09 PM https://www.ssat.or.th/?p=2166


ประกาศยกเลิก อันเนื่องมาจากทางผู้ว่าของจังหวัด Hokkaido ได้ประกาศ state of emergency ส่งผลให้ทางสมาคมไม่สามารถจัดกิจกรรมนี้ได้

https://www.japantimes.co.jp/news/2020/02/28/national/hokkaido-emergency-coronavirus/#.XloyDKgzaMo

 

http://passport.ssat.or.th/public/events_list.php?event_id=19