UAE FIS Slopestyle Ski and Snowboard Competition Ski Dubai 2023 (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)
published : 23 Oct 23 1:45 PM https://www.ssat.or.th/?p=5297


นาย ลัภวัชร์ ชยาเมธิสุรัตน์ (TJ) และ เด็กหญิงฟ้าใส ชยาเมธิสุรัตน์
นักกีฬาสโนว์บอร์ด ประเภท ฟรีสไตล์ (Slopestyle/Bigair)
ได้เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ UAE FIS Slopestyle Ski and Snowboard Competition Ski Dubai 2023 (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)
ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2566 มีผู้เข้าการแข่งขันสโนว์บอร์ด ทั้งหมด 13 คน ชาย 8 คน หญิง 5 คน จาก ตัวแทนนักกีฬาจาก 5 ประเทศ ประกอบด้วย UAE สโลวีเนีย กรีซ เซอร์เบีย คูเวต และไทย
แบ่งการแข่งเป็น 3 รายการ
วันที่ 18 Slopestyle
นายลัภวัชร์ ชยาเมธิสุรัตน์ ได้อันดับที่ 4
ด.ญ.ฟ้าใส ชยาเมธิสุรัตน์ ได้ อันดับที่ 2

วันที่ 19 Slopestyle
นายลัภวัชร์ ชยาเมธิสุรัตน์ ได้อันดับที่ 1
ด.ญ.ฟ้าใส ชยาเมธิสุรัตน์ ได้ อันดับที่ 2

วันที่ 20 Rail event รายการนีั เป็นรายการสาธิตสำหรับฤดูกาลนี้ จะนำมาใช้แข่งขัน และมีคะแนน FIS ให้ในฤดูกาลหน้า เป็นการแข่งแบบ Jam session นักกีฬาต้องแสดงท่าต่างๆจนกว่าจะหมดเวลา ทุกคนจะเล่นไปเรื่อยๆโดยกรรมการจะคอยสังเกตและให้คะแนน จากนั้นจะคัดเข้ารอบสุดท้ายเพื่อแข่งแบบ Knock out ต่อไป

สำหรับการมาแข่งขันครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ Development Programme Park and Pipe Training Camp ของ สหพันธ์สกีนานาชาติ (FIS) นักกีฬาจะได้รับการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญของสหพันธ์ฯในเรื่องของเทคนิคการแข่งขัน การทำคะแนนให้ดีขึ้น โดยมีการแนะนำเป็นรายบุคคล ว่าบกพร่องในจุดใดและต้องเพิ่มเติมในเรื่องใดเข้าไป เรียนรู้เรื่องการป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการดูแล การฟื้นฟูร่างกายจากอาการบาดเจ็บเพื่อให้กลับมาพร้อมสำหรับการแข่งขันและการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นประโยชน์มากต่อการพัฒนาให้นักกีฬามีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อให้สามารถเล่นกีฬาได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพต่อไป