โภชนาการนักกีฬา
published : 1 Apr 16 12:01 PM https://www.ssat.or.th/?p=4432

โภชนาการสำหรับนักกีฬา-ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ตอนที่ 1/8

โภชนาการการกีฬา-ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ อาหารและโภชนาการถือว่าเป็นสิ่งที่มีความจำเป็น และมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนทุกคนในทุกเพศวัย เพราะร่างกายต้องการสารอาหารนับร้อยชนิดไปใช้ในการสร้างความเจริญเติบโตให้กับร่างกายและยังเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยในการพัฒนาการอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายชั่วชีวิต

โภชนาการสำหรับนักกีฬา-หลักสำคัญของอาหาร ตอนที่ 2/8

อาหารและโภชนาการ การที่นักกีฬาจะได้มาซึ่งความสำเร็จในการแข่งขันกีฬานั้นจะต้องประกอบด้วย การฝึกซ้อมมาอย่างดี ในระยะเวลานานเพียงพอที่จะทำให้เกิดความชำนาญ และเกิดสมรรถภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย

โภชนาการสำหรับนักกีฬา-คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate) ตอนที่ 3/8

คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate) เป็นสารอาหารที่ให้พลังงานที่ดีแก่ร่างกายและมีราคาถูก ร่างกายจะเก็บคาร์โบไฮเดรตไว้เพื่อใช้เป็นพลังงานในรูปของไกลโคเจน (Glycogen) โดยเก็บสะสมไว้ที่ตับและกล้ามเนื้อ

โภชนาการสำหรับนักกีฬา-ไขมัน (Fat) ตอนที่ 4/8

ไขมัน (Fat) สำหรับนักกีฬาในการบริโภคไขมันควรมีการจำกัดปริมาณไขมันที่บริโภค ทั้งนี้ เพราะไขมันเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานสูง สูงกว่าคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนในปริมาณที่เท่ากัน คือ 1 กรัมของไขมันให้พลังงาน 9 กิโลแคลอรี ส่วนคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนให้เพียง 4 กิโลแคลอรีเท่านั้น นอกจากนี้ไขมันยังเป็นตัวที่ทำให้อาหารอร่อยและใช้ในการประกอบอาหารหลายชนิด

โภชนาการสำหรับนักกีฬา-โปรตีน (Protein) ตอนที่ 5/8

โปรตีน (Protein) เป็นสารอาหารที่ใช้ในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ ผิวหนัง กระดูก เลือด เซลล์ต่าง ๆ รวมถึงฮอร์โมน เอ็นไซม์ และภูมิคุ้มกันต่าง ๆ ของร่างกาย และจากการศึกษาพบว่านักกีฬามีความต้องการโปรตีนเพิ่มมากขึ้น

โภชนาการสำหรับนักกีฬา-เกลือแร่และวิตามิน (Vitamins and Minerals) ตอนที่ 6/8

เกลือแร่และวิตามิน(Vitamins and Minerals) นักกีฬาที่บริโภคอาหารครบทั้ง 5 หมู่ แต่ละหมู่บริโภคอาหารหลากหลายชนิด ผลัดเปลี่ยนกัน กินผักและผลไม้เป็นประจำ จะได้รับเกลือแร่และวิตามินอย่างพอเพียงกับความต้องการของร่างกายแล้วไม่จำเป็นต้องกินวิตามินและเกลือแร่เสริมอีก

โภชนาการสำหรับนักกีฬา-น้ำ(Water) ตอนที่ 7/8

น้ำ  (Water) น้ำมีความสำคัญต่อร่างกายในการนำสารอาหารไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย และเป็นส่วนประกอบของน้ำย่อย ฮอร์โมน และสารอื่น ๆ ช่วยรักษาสมดุลของร่างกาย และช่วยนำของเสียและความร้อนออกจากเซลล์การออกกำลังกายและเล่นกีฬาทำให้เสียเหงื่อ ในเหงื่อจะมีน้ำเป็นองค์ประกอบร้อยละ 90 และที่เหลือเป็นเกลือแร่

โภชนาการสำหรับนักกีฬา-ใยอาหาร (Dietary Fiber) ตอนที่ 8/8

ใยอาหาร (Dietary Fiber) ใยอาหารมีคุณสมบัติในการช่วยกระตุ้นการบีบตัวของกระเพาะอาหารในการย่อย และการดูดซึมอาหาร โดยเฉพาะช่วยให้น้ำตาลจากอาหารเข้าสู่กระแสเลือดอย่างช้า ๆ ซึ่งน้ำตาลในกระแสเลือดนี้ร่างกายจะนำไปเผาผลาญให้เกิดเป็นพลังงาน

https://www.sportdream.in.th/category/nutrition/

 

สารอาหารที่จำเป็นต่อผู้ออกกำลังกาย | EP.31 | ULTIMATE ATHLETE 

อาหารเสริมสําหรับผู้ออกกําลังกาย | EP.40 | ULTIMATE ATHLETE

อาหารเพื่อให้ร่างกายฟื้นตัวได้ดี | EP.38 | ULTIMATE ATHLETE

อาหารขณะที่ออกกำลังกายฝึกซ้อม | EP.37 | ULTIMATE ATHLETE

อาหารก่อนออกกำลังกายสำหรับนักกีฬา | EP.36 | ULTIMATE ATHLETE 

สารอาหารขณะออกกำลังกาย | EP.34 | ULTIMATE ATHLETE 

28 Oct 2023 มาตรฐานความสูงนักกีฬาไทยสำหรับกีฬา Winter Slide Sports
13 Jul 2023 คณะกรรมการสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย 2564 – 2567 (2021-2024)
04 Jun 2023 บริจาค สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดฯ หักลดหย่อนภาษี 2 เท่า
22 Jun 2019 การขึ้นทะเบียนนักกีฬาประจำจังหวัด และ การจัดตั้งชมรมกีฬาประจำจังหวัด
05 Jan 2019 ผลการดำเนินงานของสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
22 Jun 2017 ประวัติสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
12 Apr 2017 ประวัติ Cross Country Ski ในไทย
12 Apr 2017 ประวัติ Alpine Ski ในไทย
12 Apr 2017 บันทึกประวัติกีฬาโรลเลอร์สกีในไทย
01 Aug 2016 ความมั่นใจของนักกีฬาเป็นตัวบ่งบอกชัยชนะ
01 Aug 2016 เตรียมร่างกาย physical preparation
01 Jun 2016 การยืดเหยียดกล้างเนื้อและการนวดคลายเส้น
01 Apr 2016 โภชนาการนักกีฬา