โครงการพัฒนานักกีฬา
published : 25 Oct 16 12:52 PM https://www.ssat.or.th/?p=3892

สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย มีโครงการพัฒนานักกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดทุกๆ ปี แยกแต่ละชนิดกีฬา เช่น

โครงการบูทแคมป์ รับนักกีฬาไปฝึกเล่นสกีและสโนว์บอร์ดเบื้องต้น

โครงการอบรมนักกีฬาโรลเลอร์สกีประจำปี เป็นต้น

โครงการพัฒนานักกีฬา
โครงการพัฒนาผู้ตัดสิน
โครงการพัฒนาผู้ฝึกสอน
12 Feb 2024 การสอบผู้ฝึกสอนกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด
26 Dec 2023 นักกีฬาเยาวชนไทยรุ่นเล็ก เข้าโครงการฝึกซ้อมร่วมกับนักกีฬาประเทศเกาหลีใต้ ในชนิดกีฬา Biathalon
14 Dec 2023 FDP cross country 2023
14 Dec 2023 Cross Country korea Training 11-19 Dec 2023
14 Dec 2023 ทีม Slide ไปฝึกซ้อมที่เกาหลี 14-23 ธค. 66
25 Oct 2022 โครงการ Youth Sport Leaders Training Camp 2022
29 Oct 2019 ยกเลิก Bootcamp#4 โครงการสานฝันเยาวชนสู่กีฬาสกีและสโนว์บอร์ด รุ่นที่ 4 วันที่ 15-21 มีนาคม 2563
24 Sep 2019 ยกเลิก โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีระดับที่ 1 ครั้งที่ 9/2563 Kiroro, Japan
24 Sep 2019 ยกเลิก โครงการพัฒนาครูผู้สอนสโนว์บอร์ดระดับที่ 1 ครั้งที่ 11/2563 Kiroro, Japan
24 Sep 2019 ยกเลิก โครงการพัฒนาครูผู้สอนสโนว์บอร์ดระดับที่ 1 ครั้งที่ 10/2563 Rusutsu ,Japan
24 Sep 2019 โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีระดับที่ 2 ครั้งที่ 8/2563 Furano, Japan
29 Jun 2019 Bootcamp#3 โครงการสานฝันเยาวชนสู่กีฬาสกีและสโนว์บอร์ด รุ่นที่ 3 วันที่ 15-21 ธันวาคม 2562
14 Nov 2018 ประกาศ โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกี รุ่นที่ 6/2562
24 Oct 2018 โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกี รุ่นที่ 5/2562
08 Oct 2018 Bootcamp#2 ประกาศโครงการสานฝันเยาวชนสู่กีฬาสกีและสโนบอร์ด รุ่นที่ 2
30 Sep 2018 อบรมผู้ตัดสินโรลเลอร์สกี Level 1 ปี 2018 การกีฬาแห่งประเทศไทย
25 Sep 2018 โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีและสโนว์บอร์ด รุ่นที่ 4/2562
01 Aug 2018 โครงการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา กีฬาสกีและสโนว์บอร์ด ระดับพื้นฐาน (Level ๑) Mount Buller, Melbourne, Victoria. Australia
25 Jul 2017 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนานักกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด ระหว่าง สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย และ เทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น
02 Jul 2017 Bootcamp#1 SSAT BOOT CAMP 2017
25 Oct 2016 โครงการพัฒนานักกีฬา