โครงการพัฒนานักกีฬา
published : 25 Oct 16 12:52 PM https://www.ssat.or.th/?p=3892

สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย มีโครงการพัฒนานักกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดทุกๆ ปี แยกแต่ละชนิดกีฬา เช่น

โครงการบูทแคมป์ รับนักกีฬาไปฝึกเล่นสกีและสโนว์บอร์ดเบื้องต้น

โครงการอบรมนักกีฬาโรลเลอร์สกีประจำปี เป็นต้น

โครงการพัฒนานักกีฬา
โครงการพัฒนาผู้ตัดสิน
โครงการพัฒนาผู้ฝึกสอน
25 Oct 2022 โครงการ Youth Sport Leaders Training Camp 2022
29 Oct 2019 ยกเลิก Bootcamp#4 โครงการสานฝันเยาวชนสู่กีฬาสกีและสโนว์บอร์ด รุ่นที่ 4 วันที่ 15-21 มีนาคม 2563
24 Sep 2019 ยกเลิก โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีระดับที่ 1 ครั้งที่ 9/2563 Kiroro, Japan
24 Sep 2019 ยกเลิก โครงการพัฒนาครูผู้สอนสโนว์บอร์ดระดับที่ 1 ครั้งที่ 11/2563 Kiroro, Japan
24 Sep 2019 ยกเลิก โครงการพัฒนาครูผู้สอนสโนว์บอร์ดระดับที่ 1 ครั้งที่ 10/2563 Rusutsu ,Japan
24 Sep 2019 โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีระดับที่ 2 ครั้งที่ 8/2563 Furano, Japan
29 Jun 2019 Bootcamp#3 โครงการสานฝันเยาวชนสู่กีฬาสกีและสโนว์บอร์ด รุ่นที่ 3 วันที่ 15-21 ธันวาคม 2562
14 Nov 2018 ประกาศ โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกี รุ่นที่ 6/2562
24 Oct 2018 โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกี รุ่นที่ 5/2562
08 Oct 2018 Bootcamp#2 ประกาศโครงการสานฝันเยาวชนสู่กีฬาสกีและสโนบอร์ด รุ่นที่ 2
30 Sep 2018 อบรมผู้ตัดสินโรลเลอร์สกี Level 1 ปี 2018 การกีฬาแห่งประเทศไทย
25 Sep 2018 โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีและสโนว์บอร์ด รุ่นที่ 4/2562
01 Aug 2018 โครงการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา กีฬาสกีและสโนว์บอร์ด ระดับพื้นฐาน (Level ๑) Mount Buller, Melbourne, Victoria. Australia
25 Jul 2017 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนานักกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด ระหว่าง สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย และ เทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น
02 Jul 2017 Bootcamp#1 SSAT BOOT CAMP 2017
25 Oct 2016 โครงการพัฒนานักกีฬา