Date วันเริ่ม ชื่อรายการ Event Title Location Name List
2025-07-08 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2568 (ครั้งที่ 8) Roller Ski Thailand Championship 2025 สนามแก่งกระจานเซอร์กิต จ. เพชรบุรี รายชื่อผู้เข้าร่วม
2024-12-11 กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 จันทบุรี Thailand National Game 49 Chanthaburi จันทบุรี รายชื่อผู้เข้าร่วม
2024-11-01 เอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 6th Asian Indoor and Martial art Games Khao Sam Muk รายชื่อผู้เข้าร่วม
2024-06-23 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2567 (ครั้งที่ 7) Roller Ski Thailand Championship 2024 สนามแก่งกระจานเซอร์กิต จ. เพชรบุรี รายชื่อผู้เข้าร่วม
2024-03-21 กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 39 Youth Thailand National Game 39 ณ กองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ และ เขาแก่นจันทร์ รายชื่อผู้เข้าร่วม
2024-01-27 กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 (กีฬาสาธิต) ถนนจักรยาน มก.กพส. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายชื่อผู้เข้าร่วม
2024-01-23 กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 (กีฬาสาธิต) ถนนภายในสวนสาธารณะธารา จังหวัดกระบี่ รายชื่อผู้เข้าร่วม
2023-09-06 การแข่งขันกีฬาอัลไพน์สกีชิงแชมป์ประเทศไทย THAILAND ALPINE NATIONAL CHAMPIONSHIP CARDRONA, NEW ZEALAND รายชื่อผู้เข้าร่วม
2023-08-19 กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 กาญจนบุรี Thailand National Game 48 Kanchanaburi กาญจนบุรี รายชื่อผู้เข้าร่วม
2023-07-05 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2566 (ครั้งที่ 6) Roller Ski Thailand Championship 2023 กองพลทหารราบที่ 7 จ.เชียงใหม่ รายชื่อผู้เข้าร่วม
2023-03-25 กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 นครสวรรค์ Youth Thailand National Game 38 Nakornsawan นครสวรรค์ รายชื่อผู้เข้าร่วม
2022-07-29 กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 พัทลุง Youth Thailand National Game 37 Pattalung พัทลุง รายชื่อผู้เข้าร่วม
2022-07-09 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 (ครั้งที่ 5) Roller Ski Thailand Championship 2022 อ่างเก็บน้ำดอกกราย จังหวัดระยอง รายชื่อผู้เข้าร่วม
2022-03-05 กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ศรีสะเกษ Thailand National Game 47 Sisaket ศรีสะเกษ รายชื่อผู้เข้าร่วม
2020-10-11 กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 ตราด Youth Thailand National Game 36 Trat ตราด รายชื่อผู้เข้าร่วม
2020-08-29 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 4) Roller Ski Thailand Championship 2020 ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา รายชื่อผู้เข้าร่วม
2020-02-26 การแข่งขันกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดชิงแชมป์ประเทศไทย สนาม 4 Thailand Snowsports Open #4 Appi Kogen รีสอร์ท จังหวัด Iwate ประเทศญี่ปุ่น รายชื่อผู้เข้าร่วม
2019-07-27 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 3) Roller Ski Thailand Championship 2019 อ.ปะทิว จ. ชุมพร รายชื่อผู้เข้าร่วม
2018-10-26 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 2) Roller Ski Thailand Championship 2018 หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร รายชื่อผู้เข้าร่วม
2018-08-25 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 Roller Ski Thailand Championship 1st Time สนามราชมังคลากีฬาสถาน รายชื่อผู้เข้าร่วม