สถิติ National Roller Ski แก่งกระจานเซอร์กิต


ชาย Men

หัวข้อสถิติ (Stat) ลำดับที่ 1 ลำดับที่ 2 ลำดับที่ 3
National Roller Ski Skating 200M
Mr. Nikita Pushkarev
21.822 Sec

นาย นราวิชญ์ สายสุข
22.343 Sec

นาย ธนากร เงยไชย
22.654 Sec
National Roller Ski Skating 1.4K
นาย ธนากร เงยไชย Mr. Thanakorn Ngoeichai
3.12 Min

นาย นราวิชญ์ สายสุข Mr. Naravich Saisuk
3.2 Min

นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์ Mr. Thanatip Bunrit
3.2 Min
National Roller Ski Skating 4.8K
ด.ช. วีรยุทธ ขาวล้วน
11.35 Min

ด.ช. ชยนนท์ รัตนภรณ์
12.36 Min

ด.ช. พชรพล พรหมทอง
13.18 Min
National Roller Ski Skating 6K
นาย ธนากร เงยไชย Mr. Thanakorn Ngoeichai
14.06 Min

นาย นราวิชญ์ สายสุข Mr. Naravich Saisuk
14.21 Min

ด.ช. ภาคภูมิ สุดสงวน Master Pakpoom Sudsanguan
14.35 Min
National Roller Ski Skating 9K
ด.ช. ธนภัทร ขาวล้วน Master Thanaphat Khaoiuan
32.04 Min

ด.ช. วีรยุทธ ขาวล้วน Master Weerayut Khaowluan
33.07 Min

ด.ช. ชยนนท์ รัตนภรณ์ Master Chayanon Rattanaphon
34.58 Min
National Roller Ski Skating 12K
ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์
28.31 Min

ด.ช. ฉัตรณภัชฆ์ พันโญศรัณยา
29.13 Min

นาย ธนากร เงยไชย Mr. Thanakorn Ngoeichai
29.29 Min
National Roller Ski Skating 15K
Mr. Dmitriy Kolomeyets
32.47 Min

Mr. Nikita Pushkarev
33.36 Min

นาย มรรค จันเหลือง
33.45 Min
National Roller Ski Classic 200M
National Roller Ski Classic 1.4K
นาย ธนากร เงยไชย
3.08 Min

Mr. Dmitriy Kolomeyets
3.11 Min

นาย นราวิชญ์ สายสุข
3.17 Min
National Roller Ski Classic 4.8K
ด.ช. วีรยุทธ ขาวล้วน
14.22 Min

ด.ช. พชรพล พรหมทอง
15.04 Min

ด.ช. ณัฐวัศห์ ชูศรี
15.06 Min
National Roller Ski Classic 6K
National Roller Ski Classic 9K
National Roller Ski Classic 12K
ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์
32.49 Min

ด.ช. ดิเรกฤทธิ์ ดวงจำปา
33.59 Min

ด.ช. ฉัตรณภัชฆ์ พันโญศรัณยา
34.44 Min
National Roller Ski Classic 15K
Mr. Dmitriy Kolomeyets
37.18 Min

Mr. Nikita Pushkarev
38.18 Min

นาย ธนากร เงยไชย
38.21 Min

หญิง Ladies

หัวข้อสถิติ (Stat) ลำดับที่ 1 ลำดับที่ 2 ลำดับที่ 3
National Roller Ski Skating 200M
Miss Anna Melnik
25.63 Sec

นางสาว จริยาวดี อุดมลาภ
27.179 Sec

นางสาว ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี
28.195 Sec
National Roller Ski Skating 1.4K
นางสาว จริยาวดี อุดมลาภ Miss Jariyawadee Audomlap
4 Min

ด.ญ. กิ่งกานต์ ดวงจำปา Miss Kingkan Duangjumpa
4.08 Min

ด.ญ. ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี Miss Natthaatcha Chatthitimetee
4.23 Min
National Roller Ski Skating 4.8K
ด.ญ. ปรียาณัฐ แสวงสุข
12.4 Min

ด.ญ. ไทฟ้า ฉันทะ
13 Min

ด.ญ. กมลฉัตร แสงแดง
13.21 Min
National Roller Ski Skating 6K
ด.ญ. กิ่งกานต์ ดวงจำปา Miss Kingkan Duangjumpa
17.42 Min

นางสาว พิชชาภา หน่อทอง Miss Phitchapha Northong
18.12 Min

ด.ญ. กัลยวรรธน์ ลิ้มสมุทรชัยกุล Miss Kanyawat Limsamutchaikul
18.34 Min
National Roller Ski Skating 9K
ด.ญ. ณัฐิปวีณ์ ฉัตรฐิติเมธี Miss Natthipawee Chatthitimetee
38.33 Min

ด.ญ. เขมิกา ดวงแก้ว Miss Kemika Duangkaew
38.44 Min

ด.ญ. ชนนิกานต์ ศรีสมโภชน์ Miss Chonnikan Sisomphot
51.29 Min
National Roller Ski Skating 12K
Miss Anna Melnik
30.23 Min

ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์
31 Min

ด.ญ. ศรีรัตน์ นวลสมศรี
31.21 Min
National Roller Ski Skating 15K
National Roller Ski Classic 200M
National Roller Ski Classic 1.4K
Miss Anna Melnik
3.43 Min

Miss Karina Boranbayeva
3.56 Min

นางสาว จริยาวดี อุดมลาภ
4.1 Min
National Roller Ski Classic 4.8K
ด.ญ. สุจิตตรา ดวงแสง
15.26 Min

ด.ญ. วฤณดา เทพนิมิตร
15.46 Min

ด.ญ. กัญญาภัค ไชยราช
15.52 Min
National Roller Ski Classic 6K
National Roller Ski Classic 9K
National Roller Ski Classic 12K
ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์
36.15 Min

นางสาว กัลยวรรธน์ ลิ้มสมุทรชัยกุล
36.56 Min

Miss Anna Melnik
37.1 Min
National Roller Ski Classic 15K