Date วันเริ่ม ชื่อรายการ Event Title Location Name List
2019-12-15 โครงการสานฝันเยาวชนสู่กีฬาสกีและสโนว์บอร์ด รุ่นที่ 3 SSAT Bootcamp Kiroro #3 Kiroro, Japan รายชื่อผู้เข้าร่วม
2019-03-09 โครงการสานฝันเยาวชนสู่กีฬาสกีและสโนว์บอร์ด รุ่นที่ 2 SSAT Bootcamp Kiroro #2 Kiroro, Japan รายชื่อผู้เข้าร่วม
2017-12-22 โครงการสานฝันเยาวชนสู่กีฬาสกีและสโนว์บอร์ด รุ่นที่ 1 SSAT Bootcamp Higashikawa #1 Higashikawa, Japan รายชื่อผู้เข้าร่วม