สถิติด้านความแข็งแรงขา Leg Stat


ชาย Men

หัวข้อสถิติ (Stat) ลำดับที่ 1 ลำดับที่ 2 ลำดับที่ 3
Leg extension น้ำหนัก
นาย กฤตเมธ พละไกร Mr. Kitthamet Palakai
182 kg

นาย กรกรร ขำพึ่งสน Mr. Kornkan Khampuengson
159 kg

นาย ธีรภัทร สะตะ Mr. Thiraphat Sata
153 kg
ความแข็งแรงของขา Leg Extension
Countermovement Jump (CMJ)
นาย ธีรภัทร สะตะ Mr. Thiraphat Sata
50.7 cm

นาย กรกรร ขำพึ่งสน Mr. Kornkan Khampuengson
50.4 cm

ด.ช. ภาคภูมิ สุดสงวน Master Pakpoom Sudsanguan
44.3 cm
Squat Jump (SJ)
เก้าอี้อากาศ
นาย ธีรภัทร สะตะ Mr. Thiraphat Sata
480.38 sec

นาย กฤตเมธ พละไกร Mr. Kitthamet Palakai
312.84 sec

นาย อภิภู เธียรภัทรา Mr. Apiphu Thianphattha
245.36 sec
เก้าอี้อากาศ (ขาซ้าย)
นาย กฤตเมธ พละไกร Mr. Kitthamet Palakai
108.51 sec

นาย ธีรภัทร สะตะ Mr. Thiraphat Sata
90.02 sec

นาย อภิภู เธียรภัทรา Mr. Apiphu Thianphattha
36.77 sec
เก้าอี้อากาศ (ขาขวา)
นาย กฤตเมธ พละไกร Mr. Kitthamet Palakai
132.15 sec

นาย อภิภู เธียรภัทรา Mr. Apiphu Thianphattha
132.15 sec

นาย ธีรภัทร สะตะ Mr. Thiraphat Sata
110.03 sec

หญิง Ladies

หัวข้อสถิติ (Stat) ลำดับที่ 1 ลำดับที่ 2 ลำดับที่ 3
Leg extension น้ำหนัก
นางสาว ศานันทิณี คำไหว Miss Sananthinee Khamwai
130 kg

นางสาว สุนิตา ไชยพันโท Miss Sunita Chaiyapantho
120 kg

นางสาว อาเยเซ กัมเปออล Miss Agnese Campeol
116 kg
ความแข็งแรงของขา Leg Extension
Countermovement Jump (CMJ)
นางสาว อาเยเซ กัมเปออล Miss Agnese Campeol
35.1 cm

นางสาว มธุรดา ขานรัมย์ Miss Maturada kanram
34 cm

นางสาว จริยาวดี อุดมลาภ Miss Jariyawadee Audomlap
31.6 cm
Squat Jump (SJ)
เก้าอี้อากาศ
นางสาว มธุรดา ขานรัมย์ Miss Maturada kanram
610.8 sec

นางสาว สุนิตา ไชยพันโท Miss Sunita Chaiyapantho
469.03 sec

นางสาว อาเยเซ กัมเปออล Miss Agnese Campeol
363.58 sec
เก้าอี้อากาศ (ขาซ้าย)
นางสาว สุนิตา ไชยพันโท Miss Sunita Chaiyapantho
190.78 sec

นางสาว พรชนัน พงษ์ศักดิ์ Miss Phonchanan Pongsak
150.4 sec

นางสาว อาเยเซ กัมเปออล Miss Agnese Campeol
134.93 sec
เก้าอี้อากาศ (ขาขวา)
นางสาว มธุรดา ขานรัมย์ Miss Maturada kanram
270.82 sec

นางสาว ศานันทิณี คำไหว Miss Sananthinee Khamwai
206.29 sec

นางสาว สุนิตา ไชยพันโท Miss Sunita Chaiyapantho
189.35 sec