สถิติด้านการทรงตัว Balance Stat


ชาย Men

หัวข้อสถิติ (Stat) ลำดับที่ 1 ลำดับที่ 2 ลำดับที่ 3
ค่าบาลานซ์สองขา
ค่าบาลานซ์ขาซ้าย
ค่าบาลานซ์ขาขาว

หญิง Ladies

หัวข้อสถิติ (Stat) ลำดับที่ 1 ลำดับที่ 2 ลำดับที่ 3
ค่าบาลานซ์สองขา
ค่าบาลานซ์ขาซ้าย
ค่าบาลานซ์ขาขาว