รายชื่อชมรมจังหวัดตามเขตการศึกษาที่ 1


เรียงตามเขตการศึกษาของกรมพลศึกษา
No. จังหวัด ธง ชื่อชมรม เบอร์โทร Email
1 นนทบุรี ชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดจังหวัดนนทบุรี (17) 0829033687
2 ปทุมธานี (2)
3 ชัยนาท
4 พระนครศรีอยุธยา
5 ลพบุรี
6 สระบุรี
7 สิงห์บุรี
8 อ่างทอง


รายชื่อชมรมจังหวัดตามเขตการศึกษาที่ 2


เรียงตามเขตการศึกษาของกรมพลศึกษา
No. จังหวัด ธง ชื่อชมรม เบอร์โทร Email
1 จันทบุรี ชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดจันทบุรี (16)
2 ฉะเชิงเทรา ชมรมกีฬาโรลเลอร์สกีจังหวัดฉะเชิงเทรา (3) 095-905-0874 rollerski.ccs@gmail.com
3 ชลบุรี (5)
4 ตราด (11)
5 นครนายก (1)
6 ปราจีนบุรี
7 ระยอง ชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดจังหวัดระยอง (32) 0918762215 soponnoijan@gmail.com
8 สมุทรปราการ ชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดจังหวัดสมุทรปราการ (19) 0863314335​
9 สระแก้ว


รายชื่อชมรมจังหวัดตามเขตการศึกษาที่ 3


เรียงตามเขตการศึกษาของกรมพลศึกษา
No. จังหวัด ธง ชื่อชมรม เบอร์โทร Email
1 ชัยภูมิ (1)
2 นครราชสีมา (5)
3 บุรีรัมย์ ชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดจังหวัดบุรีรัมย์ (11) 081 977 3554
4 มุกดาหาร
5 ยโสธร (5)
6 ร้อยเอ็ด
7 ศรีสะเกษ ชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดจังหวัดศรีสะเกษ (46) 0817188272
8 สุรินทร์ (1)
9 อำนาจเจริญ (2)
10 อุบลราชธานี ชมรมกีฬาโรลเลอร์สกีและสโนว์บอร์ดจังหวัดอุบลราชธานี (31) 0874415778


รายชื่อชมรมจังหวัดตามเขตการศึกษาที่ 4


เรียงตามเขตการศึกษาของกรมพลศึกษา
No. จังหวัด ธง ชื่อชมรม เบอร์โทร Email
1 กาฬสินธุ์
2 ขอนแก่น ชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดขอนแก่น (26) 0987961378 Icype15@gmail.com
3 นครพนม ชมรมกีฬาโรลเลอร์สกีจังหวัดนครพนม (3) 061-1954415 chayanona@yahoo.com
4 บึงกาฬ (9)
5 มหาสารคาม (2)
6 เลย (1)
7 สกลนคร
8 หนองคาย
9 หนองบัวลำภู
10 อุดรธานี ชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด จังหวัดอุดรธานี (25) 0612389965 phonnamin18@gmail.com


รายชื่อชมรมจังหวัดตามเขตการศึกษาที่ 5


เรียงตามเขตการศึกษาของกรมพลศึกษา
No. จังหวัด ธง ชื่อชมรม เบอร์โทร Email
1 เชียงราย
2 เชียงใหม่ ชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดจังหวัดเชียงใหม่ (48) 098 9699478
3 น่าน ชมรมกีฬาโรลเลอร์สกี สมาคมกีฬาจังหวัดน่าน (25) 0970755715 werapol435@gmail.com
4 พะเยา
5 แพร่ (1)
6 แม่ฮ่องสอน (2)
7 ลำปาง ชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด จังหวัดลำปาง (2) 094 747 2655
8 ลำพูน ชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดจังหวัดลำพูน (18)


รายชื่อชมรมจังหวัดตามเขตการศึกษาที่ 6


เรียงตามเขตการศึกษาของกรมพลศึกษา
No. จังหวัด ธง ชื่อชมรม เบอร์โทร Email
1 อุทัยธานี
2 กำแพงเพชร (2)
3 ตาก
4 พิจิตร (1)
5 พิษณุโลก
6 เพชรบูรณ์
7 สุโขทัย (1)
8 อุตรดิตถ์ (1)


รายชื่อชมรมจังหวัดตามเขตการศึกษาที่ 7


เรียงตามเขตการศึกษาของกรมพลศึกษา
No. จังหวัด ธง ชื่อชมรม เบอร์โทร Email
1 สมุทรสาคร (1)
2 กาญจนบุรี (4)
3 นครปฐม (2)
4 ประจวบคีรีขันธ์ (3)
5 เพชรบุรี
6 ราชบุรี ชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดจังหวัดราชบุรี (23) 094-992-0177
7 สมุทรสงคราม (22)
8 สุพรรณบุรี (1)


รายชื่อชมรมจังหวัดตามเขตการศึกษาที่ 8


เรียงตามเขตการศึกษาของกรมพลศึกษา
No. จังหวัด ธง ชื่อชมรม เบอร์โทร Email
1 กระบี่ ชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดจังหวัดกระบี่ (38) 087 275 9055
2 ชุมพร ชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด จังหวัดชุมพร (87) 083 373 3433 skiandsnowboard2022@hotmail.com
3 นครศรีธรรมราช ชมรมกีฬาโรลเลอร์สกีจังหวัดนครศรีธรรมราช (13)
4 พังงา
5 ภูเก็ต (2)
6 ระนอง
7 สุราษฎร์ธานี ชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดจังหวัดสุราษฎร์ธานี (40) 077355481


รายชื่อชมรมจังหวัดตามเขตการศึกษาที่ 9


เรียงตามเขตการศึกษาของกรมพลศึกษา
No. จังหวัด ธง ชื่อชมรม เบอร์โทร Email
1 ตรัง
2 นราธิวาส (1)
3 ปัตตานี (1)
4 พัทลุง (8)
5 ยะลา (2)
6 สงขลา ชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดสงขลา (15) 0877087779
7 สตูล (2)


รายชื่อชมรมจังหวัดตามเขตการศึกษาที่ 10


เรียงตามเขตการศึกษาของกรมพลศึกษา
No. จังหวัด ธง ชื่อชมรม เบอร์โทร Email
1 กรุงเทพฯ ชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด กรุงเทพมหานคร (156) 089-981-1997 rollerskibangkok@gmail.co