สถิติด้านร่างกาย Phycals Stat


ชาย Men

หัวข้อสถิติ (Stat) ลำดับที่ 1 ลำดับที่ 2 ลำดับที่ 3
น้ำหนัก
นาย กฤตเมธ พละไกร Mr. Kitthamet Palakai
94.5 kg

ด.ช. ภาคภูมิ สุดสงวน Master Pakpoom Sudsanguan
75.4 kg

นาย อภิภู เธียรภัทรา Mr. Apiphu Thianphattha
73.7 kg
ส่วนสูง
นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์ Mr. Thanatip Bunrit
182.5 cm

ด.ช. ภาคภูมิ สุดสงวน Master Pakpoom Sudsanguan
181 cm

นาย อภิภู เธียรภัทรา Mr. Apiphu Thianphattha
180 cm
ส่วนสูง โดยเขย่งและยืดมือจนสุด
ความกว้างรอบไหล่
นาย กฤตเมธ พละไกร Mr. Kitthamet Palakai
129 cm

ด.ช. ภาคภูมิ สุดสงวน Master Pakpoom Sudsanguan
118 cm

นาย ธีรภัทร สะตะ Mr. Thiraphat Sata
116 cm
ความกว้างรอบอก
นาย กฤตเมธ พละไกร Mr. Kitthamet Palakai
103 cm

นาย ธีรภัทร สะตะ Mr. Thiraphat Sata
94 cm

ด.ช. ภาคภูมิ สุดสงวน Master Pakpoom Sudsanguan
91 cm
ความกว้างรอบสะโพก
นาย กฤตเมธ พละไกร Mr. Kitthamet Palakai
118 cm

ด.ช. ภาคภูมิ สุดสงวน Master Pakpoom Sudsanguan
102 cm

นาย ธีรภัทร สะตะ Mr. Thiraphat Sata
99 cm
รอบต้นแขนซ้าย
นาย กฤตเมธ พละไกร Mr. Kitthamet Palakai
39 cm

นาย ธีรภัทร สะตะ Mr. Thiraphat Sata
33 cm

นาย อภิภู เธียรภัทรา Mr. Apiphu Thianphattha
33 cm
รอบต้นแขนขวา
นาย กฤตเมธ พละไกร Mr. Kitthamet Palakai
37 cm

นาย อภิภู เธียรภัทรา Mr. Apiphu Thianphattha
34 cm

นาย ธีรภัทร สะตะ Mr. Thiraphat Sata
33 cm
รอบต้นขาซ้าย
นาย กฤตเมธ พละไกร Mr. Kitthamet Palakai
69 cm

ด.ช. ภาคภูมิ สุดสงวน Master Pakpoom Sudsanguan
60.5 cm

นาย ธีรภัทร สะตะ Mr. Thiraphat Sata
58 cm
รอบต้นขาขวา
นาย กฤตเมธ พละไกร Mr. Kitthamet Palakai
69.5 cm

นาย ธีรภัทร สะตะ Mr. Thiraphat Sata
61 cm

ด.ช. ภาคภูมิ สุดสงวน Master Pakpoom Sudsanguan
61 cm
INBODY %FAT
นาย กรกรร ขำพึ่งสน Mr. Kornkan Khampuengson
5.8 %

นาย นราวิชญ์ สายสุข Mr. Naravich Saisuk
6.5 %

นาย ธนากร เงยไชย Mr. Thanakorn Ngoeichai
6.6 %
ปริมาตรปอด (spirometry)
ค่าความอ่อนตัว (Sit & Reach)
นาย กฤตเมธ พละไกร Mr. Kitthamet Palakai
62 cm

นาย อภิภู เธียรภัทรา Mr. Apiphu Thianphattha
60.5 cm

นาย ธีรภัทร สะตะ Mr. Thiraphat Sata
54 cm
ความยาวขา
ความยาวแขน (จากซ้ายไปขวา)

หญิง Ladies

หัวข้อสถิติ (Stat) ลำดับที่ 1 ลำดับที่ 2 ลำดับที่ 3
น้ำหนัก
นางสาว ศานันทิณี คำไหว Miss Sananthinee Khamwai
72.4 kg

นางสาว อาเยเซ กัมเปออล Miss Agnese Campeol
63.9 kg

นางสาว จริยาวดี อุดมลาภ Miss Jariyawadee Audomlap
58.9 kg
ส่วนสูง
ด.ญ. กิ่งกานต์ ดวงจำปา Miss Kingkan Duangjumpa
168.5 cm

นางสาว ศานันทิณี คำไหว Miss Sananthinee Khamwai
164 cm

นางสาว พิชชาภา หน่อทอง Miss Phitchapha Northong
163 cm
ส่วนสูง โดยเขย่งและยืดมือจนสุด
ความกว้างรอบไหล่
นางสาว ศานันทิณี คำไหว Miss Sananthinee Khamwai
113.5 cm

นางสาว อาเยเซ กัมเปออล Miss Agnese Campeol
110 cm

นางสาว จริยาวดี อุดมลาภ Miss Jariyawadee Audomlap
108 cm
ความกว้างรอบอก
นางสาว อาเยเซ กัมเปออล Miss Agnese Campeol
89 cm

ด.ญ. กัลยวรรธน์ ลิ้มสมุทรชัยกุล Miss Kanyawat Limsamutchaikul
88 cm

นางสาว จริยาวดี อุดมลาภ Miss Jariyawadee Audomlap
86 cm
ความกว้างรอบสะโพก
นางสาว ศานันทิณี คำไหว Miss Sananthinee Khamwai
105 cm

นางสาว อาเยเซ กัมเปออล Miss Agnese Campeol
105 cm

นางสาว จริยาวดี อุดมลาภ Miss Jariyawadee Audomlap
96 cm
รอบต้นแขนซ้าย
นางสาว ศานันทิณี คำไหว Miss Sananthinee Khamwai
32.5 cm

นางสาว สุนิตา ไชยพันโท Miss Sunita Chaiyapantho
32 cm

นางสาว อาเยเซ กัมเปออล Miss Agnese Campeol
32 cm
รอบต้นแขนขวา
นางสาว ศานันทิณี คำไหว Miss Sananthinee Khamwai
32 cm

นางสาว อาเยเซ กัมเปออล Miss Agnese Campeol
32 cm

นางสาว สุนิตา ไชยพันโท Miss Sunita Chaiyapantho
31 cm
รอบต้นขาซ้าย
นางสาว ศานันทิณี คำไหว Miss Sananthinee Khamwai
64 cm

นางสาว อาเยเซ กัมเปออล Miss Agnese Campeol
64 cm

นางสาว จริยาวดี อุดมลาภ Miss Jariyawadee Audomlap
58.5 cm
รอบต้นขาขวา
นางสาว อาเยเซ กัมเปออล Miss Agnese Campeol
64.5 cm

นางสาว ศานันทิณี คำไหว Miss Sananthinee Khamwai
63.5 cm

นางสาว พรชนัน พงษ์ศักดิ์ Miss Phonchannan Pongsak
58 cm
INBODY %FAT
นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร Miss Phichayaporn Thipkesorn
17 %

ด.ญ. กิ่งกานต์ ดวงจำปา Miss Kingkan Duangjumpa
17.8 %

นางสาว จริยาวดี อุดมลาภ Miss Jariyawadee Audomlap
19.4 %
ปริมาตรปอด (spirometry)
ค่าความอ่อนตัว (Sit & Reach)
นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร Miss Phichayaporn Thipkesorn
56 cm

นางสาว อาเยเซ กัมเปออล Miss Agnese Campeol
55 cm

นางสาว สุนิตา ไชยพันโท Miss Sunita Chaiyapantho
51.5 cm
ความยาวขา
ความยาวแขน (จากซ้ายไปขวา)