โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีระดับที่ 2 และ สโนว์บอร์ดระดับที่ 1 ครั้งที่ 3/2561 2018-08-27 - 2021-08-30
SSAT Ski Instructor Course Level 2 and Snowboard Level 1 #3/2018
Mt.Buller, Australia #3
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ต่างชาติภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5
กรุงเทพฯ 5 คน
ชลบุรี 1 คน
นนทบุรี 1 คน
รวมทั้งสิ้น 7 คน
รวมผู้เข้าร่วมแข่งขัน 7 คน
No. Pic Name ชื่อ Province YOB Register Status
1 Mr. Chaiyos Chirametakorn นาย ไชยยศ จิรเมธากร อุดรธานี (ภาค 3) 0 Ok
2 Mr. Jitisak Nitiphisanon นาย จิติศักดิ์ นิติพิสานนท์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
3 Mr. Saipun Kaewjuntuk นาย สายพันธุ์ แก้วจันทึก กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
4 Mr. Teeranont Lamlertpanya นาย ธีรนนท์ ล้ำเลิศปัญญา กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
5 Mr. Chavarong Limsukon นาย ชวรงค์ ลิ้มสุคนธ์ นนทบุรี (ภาค 1) 0 Ok
6 Mr. Sattawat Tosomran นาย ศตวรรษ โตสำราญ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
7 Miss Ratchanee Bhakdibanijabongse นางสาว รัชนี ภักดีพาณิชพงศ์ สมุทรปราการ (ภาค 1) 0 Ok
สรุปจำนวนนักกีฬาตามปีเกิด
Year
Age
Total
Men
Ladies


รายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน
Official - Volunteer Name List