ยกเลิก โครงการสานฝันเยาวชนสู่กีฬาสกีและสโนว์บอร์ด รุ่นที่ 4 2020-03-15 - 2020-03-21
Cancel SSAT Bootcamp Kiroro #4
Kiroro, Japan
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ต่างชาติภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5
กรุงเทพฯ 10 คน
รวมทั้งสิ้น 10 คน
รวมผู้เข้าร่วมแข่งขัน 10 คน
No. Pic Name ชื่อ Province YOB Register Status
1 Miss Nalina Pattamapitoon เด็กหญิง นลินา ปัทมพิฑูร กรุงเทพฯ (ภาค 1) 12 (2012) Ok
2 Master Patthanadech Sae Jong เด็กชาย พัฒนเดช แซ่จง กรุงเทพฯ (ภาค 1) 12 (2012) Ok
3 Miss Chiraya Thansrisakul เด็กหญิง ชิรญา ตันศรีสกุล กรุงเทพฯ (ภาค 1) 16 (2008) Ok
4 Miss Kamolphan Phattarasomboon เด็กหญิง กมลพรรณ ภัทรสมบูรณ์ จันทบุรี (ภาค 1) 13 (2011) Ok
5 Master Setthapong Yordsathien เด็กชาย เศรษฐพงศ์ ยอดเสถียร สงขลา (ภาค 4) 19 (2005) Ok
6 Master Arus Nakanakorn เด็กชาย อรุษ นาคะนคร กรุงเทพฯ (ภาค 1) 15 (2009) Ok
7 Miss Narita Tantipoj เด็กหญิง ณริฐา ต้นติพจป์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 11 (2013) Ok
8 Master Nabuddha Tantipoj เด็กชาย ณพุทร ต้นติพจป์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 13 (2011) Ok
9 Miss Nantnapat Thanatharakij เด็กหญิง นันท์นภัส ธนธรกิจ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 14 (2010) Ok
10 Master Krittanan Thanatharakij เด็กชาย กฤตนัน ธนธรกิจ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 12 (2012) Ok
สรุปจำนวนนักกีฬาตามปีเกิด
Year 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Age 19 16 15 14 13 12 11
Total 1 คน 1 คน 1 คน 1 คน 2 คน 3 คน 1 คน
Men 1 คน คน 1 คน คน 1 คน 2 คน คน
Ladies คน 1 คน คน 1 คน 1 คน 1 คน 1 คน


รายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน
Official - Volunteer Name List