โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีและสโนว์บอร์ดระดับที่ 1 ครั้งที่ 2/2561 2018-02-26 - 2021-03-01
SSAT Ski & Snowboard Instructor Course Level 1 #2/2018
Kiroro, Japan #2
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ต่างชาติภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5
กรุงเทพฯ 6 คน
ฉะเฉิงเทรา 1 คน
ชลบุรี 1 คน
ปราจีนบุรี 1 คน
สมุทรสาคร 1 คน
รวมทั้งสิ้น 10 คน
นครปฐม 1 คน
รวมทั้งสิ้น 1 คน
บุรีรัมย์ 1 คน
รวมทั้งสิ้น 1 คน
รวมผู้เข้าร่วมแข่งขัน 12 คน
No. Pic Name ชื่อ Province YOB Register Status
1 Mr. Ayutthaya Aneklit นาย อยุธยา เอนกฤทธิ์ นครปฐม (ภาค 2) 0 Ok
2 Mr. Ting Angkasith นาย ติง อังคสิทธิ์ สมุทรสาคร (ภาค 1) 0 Ok
3 Mr. Thummasak Vibulsunti นาย ธรรมศักดิ์ วิบูลสันติ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
4 Mr Sueb Tarasiri นาย สืบ ธาราสิริ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
5 Mr. Chaiyos Chirametakorn นาย ไชยยศ จิรเมธากร อุดรธานี (ภาค 3) 0 Ok
6 Mr. Saroj Suvanasuthi นาย สาโรช สุวรรณสุทธิ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
7 Mr. Pete Karoonkornsakul นาย พิชญ์ การุณกรสกุล กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
8 Mr. Phuwadol Samphaongoen นาย ภูวดล สำเภาเงิน สมุทรสาคร (ภาค 1) 0 Ok
9 Mr. Kittiphat Suthisamphat นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
10 Mrs Nongnipa Suthisamphat นาง นงนิภา สุทธิสัมพัทน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
11 Mr. Rittchai Chatchawachot นาย ฤทธิชัย ฉัตรชะวะโชติ สระบุรี (ภาค 2) 0 Ok
12 Mr. Chaiyapong Kreangkraikrissada นาย ชัยพงศ์ เกรียงไกรกฤษฏา ฉะเฉิงเทรา (ภาค 1) 0 Ok
สรุปจำนวนนักกีฬาตามปีเกิด
Year
Age
Total
Men
Ladies


รายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน
Official - Volunteer Name List