ชื่องานภาษาไทย อบรมผู้ตัดสิน level 1 2018-09-27 - 2018-09-30
ชื่องานภาษาอังกฤษRoller Ski Referee Certificate Level 1
สถานที่จัดงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ห้องประชุม 222
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ภาค Reginal 1 ภาค Reginal 2 ภาค Reginal 3 ภาค Reginal 4 ภาค Reginal 5
กรุงเทพฯ 4 คน
ฉะเฉิงเทรา 1 คน
ตราด 1 คน
นนทบุรี 1 คน
ปทุมธานี 1 คน
สมุทรปราการ 1 คน
รวมทั้งสิ้น 9 คน
จาก 6 จังหวัด
ขอนแก่น 1 คน
ศรีสะเกษ 1 คน
อุดรธานี 1 คน
เลย 1 คน
รวมทั้งสิ้น 4 คน
จาก 4 จังหวัด
ชุมพร 11 คน
ภูเก็ต 1 คน
สงขลา 1 คน
สุราษฎร์ธานี 2 คน
รวมทั้งสิ้น 15 คน
จาก 4 จังหวัด
ลำปาง 1 คน
เชียงใหม่ 1 คน
รวมทั้งสิ้น 2 คน
จาก 2 จังหวัด
รวมผู้เข้าร่วมแข่งขัน 30 คน จาก