ชื่องานภาษาไทย โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีระดับที่ 1 ครั้งที่ 5/2562 2019-01-12 - 2021-01-13
ชื่องานภาษาอังกฤษSSAT Ski Instructor Course Level 1 #5/2019
สถานที่จัดงานGressoney, Italy #5
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ต่างชาติ Internationalภาค Reginal 1 ภาค Reginal 2 ภาค Reginal 3 ภาค Reginal 4 ภาค Reginal 5
ยโสธร 1 คน
รวมทั้งสิ้น 1 คน
รวมผู้เข้าร่วมแข่งขัน 1 คน
รายการฝึกอบรม
Status Location Events Category ผู้อบรม ผลการอบรม
10 Gressoney, Italy #5 Ski Alpine - Instructor Level 1
General 1 -