กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 กาญจนบุรี 2023-08-19 - 2023-08-29
Thailand National Game 48 Kanchanaburi
กาญจนบุรี
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ต่างชาติภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5
กรุงเทพฯ 11 คน
ตราด 6 คน
นนทบุรี 6 คน
ระยอง 11 คน
สมุทรสงคราม 8 คน
รวมทั้งสิ้น 42 คน
กาญจนบุรี 3 คน
นครสวรรค์ 1 คน
ราชบุรี 7 คน
รวมทั้งสิ้น 11 คน
ขอนแก่น 11 คน
นครพนม 3 คน
นครราชสีมา 2 คน
ศรีสะเกษ 18 คน
อุดรธานี 9 คน
อุบลราชธานี 9 คน
รวมทั้งสิ้น 52 คน
กระบี่ 14 คน
ชุมพร 15 คน
ยะลา 2 คน
สงขลา 6 คน
สตูล 2 คน
สุราษฎร์ธานี 7 คน
รวมทั้งสิ้น 46 คน
น่าน 9 คน
เชียงใหม่ 13 คน
แม่ฮ่องสอน 1 คน
รวมทั้งสิ้น 23 คน
รวมผู้เข้าร่วมแข่งขัน 174 คน
No. Pic Name ชื่อ Province YOB Register Status
1 Master Korn Suparasiri ด.ช. กรณ์ ศุภรสิริ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 10 (2014) Ok
2 Master Gunpol Pruksakorn ด.ช. กันต์พล พฤกษากร กรุงเทพฯ (ภาค 1) 13 (2011) Ok
3 Master Keerati Suparasiri ด.ช. กีรติ ศุภรสิริ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 15 (2009) Ok
4 Master Natthaputh Chombhucotra ด.ช. ณัฐพุฒิ ชมภูโคตร กรุงเทพฯ (ภาค 1) 15 (2009) Ok
5 Master Tananut Panitprapapong ด.ช. ธนณัฏฐ์ พนิตปภาพงศ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 15 (2009) Ok
6 Master Thanat Chatuthen ด.ช. ธนัช จตุเทน กรุงเทพฯ (ภาค 1) 12 (2012) Ok
7 Miss Phakanan Kussayopsuwan ด.ญ. ภคนันท์ กัศยปสุวรรณ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 12 (2012) Ok
8 Miss Pakaporn Kussayopsuwan นางสาว ภคพร กัศยปสุวรรณ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 19 (2005) Ok
9 Miss Satarassamee Suwanmacho ด.ญ. ศตรัศมี สุวรรณมาโจ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 11 (2013) Ok
10 Mrs. Sukanda Chombhucotra นาง สุกานดา ชมภูโคตร กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
11 master Sutthichan Sattabutra ด.ช. สุทธิฉันท์ ศัตบุตร กรุงเทพฯ (ภาค 1) 15 (2009) Ok
12 Master Thaitanon Sophonchalermnun ด.ช. ไทยธนนท์ โสภณเฉลิมนันท์ สมุทรสงคราม (ภาค 1) 13 (2011) Ok
13 Master Thammakorn Krittawapitak ด.ช. ธรรมกรณ์ กฤตย์เทวาพิทักษ์ นนทบุรี (ภาค 1) 13 (2011) Ok
14 Master Thitinun Sophonchalermnun ด.ช. ธิตินันท์ โสภณเฉลิมนันท์ นนทบุรี (ภาค 1) 11 (2013) Ok
15 Miss Kamolchanok Monyanont ด.ญ. กมลชนก มัณยานนท์ ระยอง (ภาค 1) 11 (2013) Ok
16 Master Kamonwit Phongsak ด.ช. กมลวิช พงษ์ศักดิ์ ระยอง (ภาค 1) 15 (2009) Ok
17 Miss Kanyawat Limsamutchaikul นางสาว กัลยวรรธน์ ลิ้มสมุทรชัยกุล ชลบุรี (ภาค 1) 16 (2008) Ok
18 Miss Nutchanan Monyanont ด.ญ. ณัฐชานันท์ มัณยานนท์ ระยอง (ภาค 1) 13 (2011) Ok
19 Mr. Noraphat Wiriyapanya นาย นรภัทร วิริยะปัญญา ชลบุรี (ภาค 1) 16 (2008) Ok
20 Master Patcharapon Promthong ด.ช. พชรพล พรหมทอง ระยอง (ภาค 1) 12 (2012) Ok
21 Miss Phonchanan Pongsak นางสาว พรชนัน พงษ์ศักดิ์ ระยอง (ภาค 1) 18 (2006) Ok
22 Mr. Weeraphol Kaenla นาย วีระพล แก่นลา ระยอง (ภาค 1) 18 (2006) Ok
23 Master Sirapon Tuphom ด.ช. ศิรภณ ธูปหอม ระยอง (ภาค 1) 12 (2012) Ok
24 Mr. Surasak Seesuk นาย สุรศักดิ์ สีสุก ระยอง (ภาค 1) 20 (2004) Ok
25 Mr. Akharaphat Vannacharoenvong นาย อัครพัชร์ วนเจริญวงศ์ ระยอง (ภาค 1) 22 (2002) Ok
26 Master Saharat Chaiyarit ด.ช. สหรัฐ ฉัยริต ตราด (ภาค 1) 17 (2007) Ok
27 Miss Chawanporn Songsroem ด.ญ. ชวัลภร ส่งเสริม สมุทรสงคราม (ภาค 1) 16 (2008) Ok
28 Mr. Mangmee Seelee นาย มั่นมี แซ่ลี นครสวรรค์ (ภาค 2) 20 (2004) Ok
29 Miss Kanokwan Jimlim นางสาว กนกวรรณ จิ้มลิ้ม ราชบุรี (ภาค 2) 16 (2008) Ok
30 Miss Chutima Huipan ด.ญ. ชุติมา หุ่ยปาน ราชบุรี (ภาค 2) 14 (2010) Ok
31 Mr. Nuttavee Plummak นาย ณัฏฐวี ปลื้มมาก ราชบุรี (ภาค 2) 17 (2007) Ok
32 Miss Thipmontha Preeprem ด.ญ. ทิพย์มณฑา ปรีเปรม ราชบุรี (ภาค 2) 15 (2009) Ok
33 Master Thanasak Khaiphat ด.ช. ธนศักดิ์ ไข่เพ็ชร ราชบุรี (ภาค 2) 14 (2010) Ok
34 Miss Phatcharapha Sangchan ด.ญ. พัชราภา แสงจันทร์ ราชบุรี (ภาค 2) 15 (2009) Ok
35 Mr. Apiphu Thianphattha นาย อภิภู เธียรภัทรา ราชบุรี (ภาค 2) 16 (2008) Ok
36 Mr. Thiraphat Sata นาย ธีรภัทร สะตะ ชุมพร (ภาค 4) 18 (2006) Ok
37 Miss Orawan Pimngam ด.ญ. อรวรรณ พิมพ์งาม กาญจนบุรี (ภาค 2) 15 (2009) Ok
38 Miss Katesara Somdech ด.ญ. เกศรา สมเดช กาญจนบุรี (ภาค 2) 15 (2009) Ok
39 Master Kitsakorn Kingsakul นาย กฤษกร กิ่งสกุล ศรีสะเกษ (ภาค 3) 16 (2008) Ok
40 Miss Kanyarat Leela น.ส. กัญญารัตน์ ลีลา ศรีสะเกษ (ภาค 3) 23 (2001) Ok
41 Miss Kingkan Duangjumpa นางสาว กิ่งกานต์ ดวงจำปา ศรีสะเกษ (ภาค 3) 16 (2008) Ok
42 Miss Jariyawadee Audomlap นางสาว จริยาวดี อุดมลาภ ศรีสะเกษ (ภาค 3) 18 (2006) Ok
43 Mr. Chaiyan Duangjumpa นาย ไชยยันต์ ดวงจำปา ศรีสะเกษ (ภาค 3) 20 (2004) Ok
44 Miss Thikamphon Ngoeichai ด.ญ. ฑิฆัมภร เงยไชย ศรีสะเกษ (ภาค 3) 13 (2011) Ok
45 Master Direkrit Doungchampa ด.ช. ดิเรกฤทธิ์ ดวงจำปา ศรีสะเกษ (ภาค 3) 13 (2011) Ok
46 Mr. Thanakorn Ngoeichai นาย ธนากร เงยไชย ศรีสะเกษ (ภาค 3) 18 (2006) Ok
47 Mr. Naravich Saisuk นาย นราวิชญ์ สายสุข ศรีสะเกษ (ภาค 3) 18 (2006) Ok
48 Mr. Pongsatorn Bootnoi นาย พงศธร บุตรน้อย ศรีสะเกษ (ภาค 3) 23 (2001) Ok
49 Miss Phatcharida Tanaruethai นางสาว พัชริดา ทานาฤทัย ศรีสะเกษ (ภาค 3) 16 (2008) Ok
50 Mr. Pakpoom Sudsanguan นาย ภาคภูมิ สุดสงวน ศรีสะเกษ (ภาค 3) 16 (2008) Ok
51 Mr. Phuri Thonglamoon นาย ภูริ ทองละมุล ศรีสะเกษ (ภาค 3) 15 (2009) Ok
52 Miss Warisa Saithong นางสาว วริษา สายทอง ศรีสะเกษ (ภาค 3) 16 (2008) Ok
53 Mr. Veerachit Singtui นาย วีรชิต สิงห์ตุ้ย ศรีสะเกษ (ภาค 3) 22 (2002) Ok
54 Miss Switchchaya Pumsing ด.ญ. สวิชญา ภูมิสิงห์ ศรีสะเกษ (ภาค 3) 13 (2011) Ok
55 Miss Sujittra Duangsang ด.ญ. สุจิตตรา ดวงแสง ศรีสะเกษ (ภาค 3) 12 (2012) Ok
56 Miss Oangkhana Meesaeng ด.ญ. อังคนา มีแสง ศรีสะเกษ (ภาค 3) 12 (2012) Ok
57 Mr. Kittaphoj Palakai นาย กฤตพจน์ พละไกร อุบลราชธานี (ภาค 3) 17 (2007) Ok
58 Mr. Kitthamet Palakai นาย กฤตเมธ พละไกร อุบลราชธานี (ภาค 3) 17 (2007) Ok
59 Mr. Jakawan Charoensook นาย จักรวาล เจริญสุข อุบลราชธานี (ภาค 3) 17 (2007) Ok
60 Mr. Chaisanuphong Wanbunma นาย ชิษณุพงศ์ วันบุญมา อุบลราชธานี (ภาค 3) 15 (2009) Ok
61 Mr. Thammarat Phengchan นาย ธรรมรัตน์ เพ็งจันทร์ อุบลราชธานี (ภาค 3) 15 (2009) Ok
62 Miss Pennapa Worachina นางสาว เพ็ญนภา วรชีนา อุบลราชธานี (ภาค 3) 16 (2008) Ok
63 Miss Pennapa Singpanya นางสาว เพ็ญนภา สิงห์ปัญญา อุบลราชธานี (ภาค 3) 16 (2008) Ok
64 Miss Sunita Chaiyapantho นางสาว สุนิตา ไชยพันโท อุบลราชธานี (ภาค 3) 17 (2007) Ok
65 Mr. Chattuphum Yooyen นาย จัตุภูมิ อยู่เย็น ขอนแก่น (ภาค 3) 0 Ok
66 Master Tula Bandit ด.ช. ตุลา บัณฑิต ขอนแก่น (ภาค 3) 13 (2011) Ok
67 Master Tharathep Bunmana ด.ช. ธราเทพ บุญมานะ ขอนแก่น (ภาค 3) 13 (2011) Ok
68 Master Thanaphat Sirichai ด.ช. ธนพัต ศิริชัย ขอนแก่น (ภาค 3) 14 (2010) Ok
69 Master Weeraphat Naksawat ด.ช. วีรภัทร นาคสวัสดิ์ ขอนแก่น (ภาค 3) 9 (2015) Ok
70 Mr. Saranyu Udonpim นาย ศรัณญู อุดรพิมพ์ ขอนแก่น (ภาค 3) 0 Ok
71 Master Anuchit Saengchat ด.ช. อนุชิต แสงชาติ ขอนแก่น (ภาค 3) 11 (2013) Ok
72 Miss Inada Wochai ด.ญ. ไอนดา โวชัย ขอนแก่น (ภาค 3) 12 (2012) Ok
73 Miss Jirachaya Pholnam-in นางสาว จิรัชญา พลนามอินทร์ อุดรธานี (ภาค 3) 17 (2007) Ok
74 Miss Chonpitcha Bussadee ด.ญ. ชนม์พิชชา บุสดี อุดรธานี (ภาค 3) 10 (2014) Ok
75 Master Panyakorn Promnam ด.ช. ปัญญากร พรมนาม อุดรธานี (ภาค 3) 14 (2010) Ok
76 Miss Punyaporn On-Phukhao ด.ญ. ปุณยาพร อ่อนภูเขา อุดรธานี (ภาค 3) 14 (2010) Ok
77 Miss Manassanan Aryupat ด.ญ. มนัสนันท์ อายุพัฒน์ อุดรธานี (ภาค 3) 13 (2011) Ok
78 Master Michael Campeol ด.ช. ไมเคิล กัมเปออล อุดรธานี (ภาค 3) 15 (2009) Ok
79 Master Saeng-arun Panam ด.ช. แสงอรุณ พานาม อุดรธานี (ภาค 3) 13 (2011) Ok
80 Miss Agnese Campeol นางสาว อาเยเซ กัมเปออล อุดรธานี (ภาค 3) 18 (2006) Ok
81 Miss Areeya Ayuphat ด.ญ. อารียา อายุพัฒน์ อุดรธานี (ภาค 3) 11 (2013) Ok
82 Master Chawakorn Awikunprasert ด.ช. ชวกร อวิคุณประเสริฐ นครพนม (ภาค 3) 10 (2014) Ok
83 Master Piyawat Taweekot ด.ช. ปิยะวัฒน์ ทวีโคตร นครพนม (ภาค 3) 10 (2014) Ok
84 Master Aekkarat Singsri ด.ช. เอกราช สิงห์ศรี นครพนม (ภาค 3) 12 (2012) Ok
85 Master Kittikawin Kesisom ด.ช. กิตติกวิน เกษีสม กระบี่ (ภาค 4) 13 (2011) Ok
86 Miss Chonnikan Sisomphot นางสาว ชนนิกานต์ ศรีสมโภชน์ กระบี่ (ภาค 4) 15 (2009) Ok
87 Miss Cholrujee Maneemai ด.ญ. ฌลรุจี มณีมัย กระบี่ (ภาค 4) 16 (2008) Ok
88 Miss Natnari Ainthaseno ด.ญ. ณัฐนรี อินทเสโน กระบี่ (ภาค 4) 13 (2011) Ok
89 Master Natthawat Chusri ด.ช. ณัฐวัศห์ ชูศรี กระบี่ (ภาค 4) 11 (2013) Ok
90 Master Tanakorn Chaisomboon ด.ช. ธนกร ไชยสมบูรณ์ กระบี่ (ภาค 4) 12 (2012) Ok
91 Master Thanaphat Khaoiuan ด.ช. ธนภัทร ขาวล้วน กระบี่ (ภาค 4) 13 (2011) Ok
92 Miss Benyapa Suchada นางสาว เบญญาภา สุชฎา กระบี่ (ภาค 4) 15 (2009) Ok
93 Miss Pornpat Sopol ด.ญ. ภรภัทร โสพล กระบี่ (ภาค 4) 15 (2009) Ok
94 Miss Phattarawadee Promraksa ด.ญ. ภัทรวดี พรหมรักษา กระบี่ (ภาค 4) 11 (2013) Ok
95 Master Weerayut Khaowluan ด.ช. วีรยุทธ ขาวล้วน กระบี่ (ภาค 4) 12 (2012) Ok
96 Miss Srirat Nualsomsri ด.ญ. ศรีรัตน์ นวลสมศรี กระบี่ (ภาค 4) 13 (2011) Ok
97 Miss Suphilchaya Inrit นางสาว สุพิชญา อินฤทธิ์ กระบี่ (ภาค 4) 17 (2007) Ok
98 Master Chatnaphat Phanyosarany ด.ช. ฉัตรณภัชฆ์ พันโญศรัณยา จันทบุรี (ภาค 1) 13 (2011) Ok
99 Mr. Thanakon Phiokham นาย ธนกร ผิวขำ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 18 (2006) Ok
100 Mr. Thanatip Bunrit นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์ จันทบุรี (ภาค 1) 17 (2007) Ok
101 Mr. Porawat Suchatpong นาย ปรวัฒน์ สุชาติพงษ์ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 18 (2006) Ok
102 Miss Parichat Bunmani นางสาว ปาริฉัตร บุญมณี สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 18 (2006) Ok
103 Mr. Wiranphat Rattanaphakdi นาย วิรัลพัชร รัตนภักดี สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 18 (2006) Ok
104 Miss Siraphat Na.Srisuk นางสาว สิรภัทร ณ.ศรีสุข สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 17 (2007) Ok
105 Miss Kritsana Kenketkon นางสาว กฤษณา เกณฑ์เกตุกรณ์ ชุมพร (ภาค 4) 17 (2007) Ok
106 Miss Khwanphitcha Uonpirom ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์ ชุมพร (ภาค 4) 14 (2010) Ok
107 Mr Jetsada Niamsuwan นาย เจษฎา เนียมสุวรรณ ชุมพร (ภาค 4) 19 (2005) Ok
108 Miss Chatchadaphon Tassato ด.ญ. ชัชฎาภรณ์ ตัสโต ชุมพร (ภาค 4) 16 (2008) Ok
109 Mr. Natthawut Hiranrat นาย ณัฐวุฒิ หิรันรัตน์ ชุมพร (ภาค 4) 21 (2003) Ok
110 Miss Nichakan Phonlakan ด.ญ. ณิชกานต์ พลการ ชุมพร (ภาค 4) 12 (2012) Ok
111 Miss Duangkamon Hitchana นางสาว ดวงกมล หีดชนา ชุมพร (ภาค 4) 21 (2003) Ok
112 Master Dachathon Tapnimit ด.ช. เดชาธร เทพนิมิตร ชุมพร (ภาค 4) 14 (2010) Ok
113 Master Naruphat bamrungrat ด.ช. นฤภัทร บำรุงรัตน์ ชุมพร (ภาค 4) 11 (2013) Ok
114 Master Pannathat Chitratta ด.ช. ปัณณทัต ชิตรัถถา ชุมพร (ภาค 4) 11 (2013) Ok
115 Master Peerawit Klapajon ด.ช. พีรวิชญ์ กล้าผจญ ชุมพร (ภาค 4) 13 (2011) Ok
116 Master Rattanaphon Bamrungrat ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์ ชุมพร (ภาค 4) 14 (2010) Ok
117 Miss Warunada Tapnimit ด.ญ. วฤณดา เทพนิมิตร ชุมพร (ภาค 4) 11 (2013) Ok
118 Miss Siriwan Koedsin นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน อุดรธานี (ภาค 3) 19 (2005) Ok
119 Master Kritsanapat Samthong ด.ช. กฤษณพัฒน์ สามทอง สงขลา (ภาค 4) 12 (2012) Ok
120 Mr. Yannaphat A-nantapan นาย ญาณพัฒน์ อนันตพันธุ์ สงขลา (ภาค 4) 15 (2009) Ok
121 Master Nattahphon Phuthawee ด.ช. ณัฐพล ภู่ทวี สงขลา (ภาค 4) 13 (2011) Ok
122 Mr. Phongphaya Chomkon นาย พงษ์พญา ชมก้อน สงขลา (ภาค 4) 17 (2007) Ok
123 Mr. Phuriphat Chomkon นาย ภูริภัทร ชมก้อน สงขลา (ภาค 4) 19 (2005) Ok
124 Master Ananda Phuthawee ด.ช. อนันดา ภู่ทวี สงขลา (ภาค 4) 14 (2010) Ok
125 Mr. Nalinthon Yindeemak นาย นรินธร ยินดีมาก สตูล (ภาค 4) 19 (2005) Ok
126 Mr. Setthawut Siriwat นาย เสฎฐวุฒิ ศิริวัฒน์ สตูล (ภาค 4) 16 (2008) Ok
127 Miss Khotchaporn Kanthain นางสาว กชพร กันทะอินทร์ ลำพูน (ภาค 5) 17 (2007) Ok
128 Mr. Kirtchakhun Papatchaisopon นาย กฤชคุณ ปภัสชัยโสภณ เชียงใหม่ (ภาค 5) 19 (2005) Ok
129 Miss Krittiya Papatchaisopon ด.ญ. กฤติญา ปภัสชัยโสภณ เชียงใหม่ (ภาค 5) 14 (2010) Ok
130 Miss Gunchalika Suwan นางสาว กันชลิกา สุวรรณ์ ลำพูน (ภาค 5) 17 (2007) Ok
131 Mr. Jittipat Chitmunchaitham นาย จิตติภัธฆ์ จิตมั่นชัยธรรม เชียงใหม่ (ภาค 5) 20 (2004) Ok
132 Miss Natjareeya Yasamutr ด.ญ. ณัจฉรียา ญาสมุทร ลำพูน (ภาค 5) 13 (2011) Ok
133 Miss Natthaatcha Chatthitimetee นางสาว ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี เชียงใหม่ (ภาค 5) 15 (2009) Ok
134 Master Thanunnakun Boonsoong ด.ช. ธนันท์ณกุล บุญสูง เชียงใหม่ (ภาค 5) 11 (2013) Ok
135 Master Teerapas Yasamutr ด.ช. ธีรพาส ญาสมุทร ลำพูน (ภาค 5) 15 (2009) Ok
136 Mr. Prathompong Junthalaow นาย ปฐมพงศ์ จันทะเหลา เชียงใหม่ (ภาค 5) 19 (2005) Ok
137 Miss Phitchapha Northong นางสาว พิชชาภา หน่อทอง เชียงใหม่ (ภาค 5) 17 (2007) Ok
138 Miss Phichayaporn Thipkesorn นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร เชียงใหม่ (ภาค 5) 17 (2007) Ok
139 Mr. Saharat Kanyathip นาย สหรัฐ กัญญาทิพย์ ลำพูน (ภาค 5) 22 (2002) Ok
140 Mr. Chisanuphong Khamchuen นาย ชิษณุพงษ์ คำชื่น น่าน (ภาค 5) 17 (2007) Ok
141 Mr. Nattanan Manosaen นาย ณัฏฐนันท์ มะโนแสน น่าน (ภาค 5) 18 (2006) Ok
142 Miss Piyanuch Rattana นางสาว ปิยนุช รัตนะ น่าน (ภาค 5) 16 (2008) Ok
143 Miss Pachrapa Sataaun นางสาว พัชราภา สถาอุ่น น่าน (ภาค 5) 17 (2007) Ok
144 Mr. Ronnakrit Wongkongkaew นาย รณกฤต วงค์กองแก้ว น่าน (ภาค 5) 18 (2006) Ok
145 Miss Wraree Sommana ด.ญ. วราลี สมนา น่าน (ภาค 5) 16 (2008) Ok
146 Miss Sananthinee Khamwai นางสาว ศานันทิณี คำไหว น่าน (ภาค 5) 17 (2007) Ok
147 Miss Siraprapa Wongkom นางสาว ศิรประภา วงค์คม น่าน (ภาค 5) 17 (2007) Ok
148 Mr. Ongkarak Chandiew นาย องครักษ์ จันเดียว แม่ฮ่องสอน (ภาค 5) 18 (2006) Ok
149 Master Punnapat Putta ด.ช. ปัณณภัทร พุทธา น่าน (ภาค 5) 15 (2009) Ok
150 Mr. Khowit Kananakang นาย โกวิท ขนานแข็ง ขอนแก่น (ภาค 3) 0 Ok
151 Mr. Napaphat Ladawan นาย ณปภัช ลดาวัลย์ ขอนแก่น (ภาค 3) 0 Ok
152 Mr. Techin Singmaha นาย เตชินท์ สิงห์มหา ขอนแก่น (ภาค 3) 17 (2007) Ok
153 Mr. Teepob Chodchoi นาย ธีภพ ชดช้อย กระบี่ (ภาค 4) 17 (2007) Ok
154 Mr. Warinthon Kaoplod นาย วรินทร ขาวปลอด สมุทรสงคราม (ภาค 1) 18 (2006) Ok
155 Master Sirapop Chaiyachit ด.ช. สิรภพ ไชยชิต สมุทรสงคราม (ภาค 1) 17 (2007) Ok
156 Miss Rungwarin Suksakorn ด.ญ. รุ่งวรินทร์ สุขสาคร สมุทรสงคราม (ภาค 1) 15 (2009) Ok
157 Master Thanakrit Pitaktum ด.ช. ธนกฤต พิทักษ์ตุ้ม สมุทรสงคราม (ภาค 1) 15 (2009) Ok
158 Miss Supaporn Sawatdee นางสาว สุภาพร สวัสดี สมุทรสงคราม (ภาค 1) 18 (2006) Ok
159 Miss Phansopha Buton นางสาว พรรณโสภา บุตรอ้น สมุทรสงคราม (ภาค 1) 18 (2006) Ok
160 Miss Bongkhot Suwannang ด.ญ. บงกช สุวรรณัง สมุทรสงคราม (ภาค 1) 16 (2008) Ok
161 Miss Kolanya Kaewyongkod นางสาว โกลัญญา แก้วยงกฎ นครราชสีมา (ภาค 3) 21 (2003) Ok
162 Mr. Changton Janpho นาย ช้างต้น จันทร์โพธิ์ นครราชสีมา (ภาค 3) 18 (2006) Ok
163 Miss Danita Tangcharoeyphonkun ด.ญ. ดนิตา ตั้งเจริญพรกุล ตราด (ภาค 1) 11 (2013) Ok
164 Miss Amaraporn Susom ด.ญ. อมราพร สู่สม ยะลา (ภาค 4) 17 (2007) Ok
165 Master Tanapak Thavinwan ด.ช. ธนภาคย์ ถวิลวรรณ ยะลา (ภาค 4) 19 (2005) Ok
166 Miss Bunyanuch Ngamjamrat นางสาว บุณยานุช งามจำรัส นนทบุรี (ภาค 1) 20 (2004) Ok
167 Mr. Athithat Lue นาย อธิธัช ลู นนทบุรี (ภาค 1) 17 (2007) Ok
168 นาย พุฒินาท อุทัยวณิชย์ นนทบุรี (ภาค 1) 24 (2000) Ok
169 Master Kittiphob Hnongpa ด.ช. กิตติภพ หนองแพ ตราด (ภาค 1) 13 (2011) Ok
170 Miss Phatharin Raiphuengphaphum ด.ญ. ภัทรินทร์ ไร่ผึ้งผาภูมิ ตราด (ภาค 1) 10 (2014) Ok
171 Master Saranyoo Chairit ด.ช. ศรัญญู ไชยฤทธิ์ ตราด (ภาค 1) 16 (2008) Ok
172 Master Jirasin Chairith ด.ช. จิรสิน ไชยฤทธิ์ ตราด (ภาค 1) 10 (2014) Ok
173 Miss Kamolchat Saegdaeng ด.ญ. กมลฉัตร แสงแดง อุบลราชธานี (ภาค 3) 12 (2012) Ok
174 Miss Khanyaphat Noosud ด.ญ. กัญญาภัทร หนูสุด ชุมพร (ภาค 4) 9 (2015) Ok
สรุปจำนวนนักกีฬาตามปีเกิด
Year 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Age 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
Total 1 คน 2 คน 3 คน 3 คน 5 คน 8 คน 18 คน 25 คน 19 คน 22 คน 10 คน 20 คน 13 คน 12 คน 6 คน 2 คน
Men 1 คน 1 คน 3 คน 1 คน 4 คน 6 คน 12 คน 12 คน 6 คน 13 คน 6 คน 13 คน 7 คน 6 คน 4 คน 1 คน
Ladies คน 1 คน คน 2 คน 1 คน 2 คน 6 คน 13 คน 13 คน 9 คน 4 คน 7 คน 6 คน 6 คน 2 คน 1 คน


รายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน
Official - Volunteer Name List
No. Pic. Name ชื่อ Province ตำแหน่ง
1 Mr. Suporn Suparasiri นาย สุพร ศุภรสิริ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Team Official
2 Mrs. Sarinee Pirunrat นาง สาริณี พิรุณรัตน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Team Official
3 Mr. Songpon Lohitnawin นาย ทรงพล โลหิตนาวิน ระยอง (ภาค 1) Team Official
4 Mrs. Thitiworada Chonlatan นาง ฐิติวรดา ชลธาร สมุทรสงคราม (ภาค 1) Team Official
5 Miss Ladawan Jitwattanaarree นางสาว ลดาวัลย์ จิตต์วัฒนาอารีย์ สมุทรสงคราม (ภาค 1) Team Official
6 Mr. Pattana Chaichana นาย พัฒนา ชัยชนะ นครสวรรค์ (ภาค 2) Team Official
7 Mr. Asawin Khongphetsak นาย อัศวิน คงเพ็ชรศักดิ์ ราชบุรี (ภาค 2) Team Official
8 Mr. Somphop Leamleard นาย สมภพ ล้ำเลิศ ราชบุรี (ภาค 2) Team Official
9 Mr. Watit Saisuk ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโท วทิต สายสุข ศรีสะเกษ (ภาค 3) Team Official
10 Mr. Chalong Soisiha นาย ฉลอง สร้อยสีหา ศรีสะเกษ (ภาค 3) Team Official
11 Mr. Boonlert Manomai นาย บุญเลิศ มะโนมัย ศรีสะเกษ (ภาค 3) Team Official
12 Mrs. Kamonkhan Doungchampa นาง กมลขัณฑ์ ดวงจำปา ศรีสะเกษ (ภาค 3) Team Official
13 Mr. Tosaporn Rintecha นาย ทศพร รินเตชะ อุบลราชธานี (ภาค 3) Team Official
14 Mr. Paramin Choorat นาย ปรมินทร์ ชูรัตน์ อุบลราชธานี (ภาค 3) Team Official
15 Miss Duangrudee Worayos นางสาว ดวงฤดี วรยศ ขอนแก่น (ภาค 3) Team Official
16 Mr. Namphol Phongphatsanant นาย นำพล พงศ์พัสนันท์ ขอนแก่น (ภาค 3) Team Official
17 Miss Pannamon Pinthong นางสาว พรรณมล ปิ่นทอง ขอนแก่น (ภาค 3) Team Official
18 Mrs. Wongwian Pholnam-in นาง วงเวียน พลนามอินทร์ อุดรธานี (ภาค 3) Team Official
19 Pol.Sen.Sgt.Maj. Anusorn Bussadee ด.ต. อนุสรณ์ บุสดี อุดรธานี (ภาค 3) Team Official
20 Miss Siriwimon Salajun นางสาว สิริวิมล ศาลาจันทร์ นครพนม (ภาค 3) Team Official
21 Mr. Thanakorn Srisuk นาย ธนากร ศรีสุข กระบี่ (ภาค 4) Team Official
22 Miss Padtama Chainaken นางสาว ปัทมา ชัยนาคิน กระบี่ (ภาค 4) Team Official
23 Miss Atchara Srimai นางสาว อัจฉรา ศรีใหม่ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) Team Official
24 Miss Parusara Songains นางสาว ปรุสรา ส่งอินทร์ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) Team Official
25 Miss Junya Ninnaowarat น.ส. จรรยา นิลเนาวรัตน์ ชุมพร (ภาค 4) Team Official
26 Mr. Chakkaphong Bangrak นาย จักรพงศ์ บางรัก ชุมพร (ภาค 4) Team Official
27 Mr. Worawut Chomkon นาย วรวุฒิ ชมก้อน สงขลา (ภาค 4) Team Official
28 Assoc. Prof. Dr. Apichat Boonsoong รองศาสตราจารย์ ดร. อภิเชษฐ์ บุญสูง เชียงใหม่ (ภาค 5) Team Official
29 Mr. Thirawiwat Chatthitimetee นาย ธีรวิวัชร์ ฉัตรฐิติเมธี เชียงใหม่ (ภาค 5) Team Official
30 Mr. Piya Thipkeson นาย ปิยะ ทิพย์เกษร เชียงใหม่ (ภาค 5) Team Official
31 Mr. Bundit Thongkham นาย บันฑิต ทองคำ น่าน (ภาค 5) Team Official
32 Mr. Werapol Supawan นาย วีระพล สุภาวรรณ์ น่าน (ภาค 5) Team Official
33 Miss Chananan Tassana นางสาว ชนานันท์ ทัศนา นนทบุรี (ภาค 1) Team Official
34 Mr. Somchai Pantito นาย สมชาย ปัณฑิโต ยะลา (ภาค 4) Team Official
35 Mr. Manon Wichitkarn นาย มานนท์ วิชิตการ ระยอง (ภาค 1) Team Official
36 Miss Mukda Nilchawee นางสาว มุกดา นิลฉวี ตราด (ภาค 1) Team Official
37 Mr. Surapon Panchom นาย สุรพล ปั้นโฉม สตูล (ภาค 4) Team Official
38 Mr. Attaphol Janpho นาย อรรถพล จันทร์โพธิ์ นครราชสีมา (ภาค 3) Team Official
จำนวน official ทั้งหมด 38 คน